Versoepelingen NZa-regels tijdens corona

Sinds 1 maart 2020 hebben we meerdere bepalingen uit de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2001a) versoepeld vanwege de coronacrisis. Deze versoepelingen hadden aanvankelijk een tijdelijk karakter. Per 2021 krijgt een groot deel van de versoepelingen een structurele plek in de NZa-regels. Dit hebben we in overleg met de branchepartijen gedaan. De regels zijn doorgevoerd in de Regeling medisch-specialistische zorg NR/REG-2103a. Een deel van de versoepelingen blijft van tijdelijke aard. Deze tijdelijke versoepelingen gelden vanaf 1 maart 2020 en blijven ook in 2021 tot nader order van kracht.

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van alle tijdelijke en structurele versoepelingen in de NZa-regels. U vindt eerst een overzicht van de structurele wijzigingen per 2021. Daarna vindt u een overzicht van wijzigingen die van tijdelijke aard blijven tot nader bericht en tot slot de versoepelingen die tijdelijk waren in 2020. 

Structurele wijzigingen 2021

De regels die structureel zijn gewijzigd, leest u terug in het Document Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ21b. Er zijn zorgactiviteiten die in 2020 zijn versoepeld en die per 2021 een nieuwe zorgactiviteitcode krijgen. In het overzicht hieronder zijn de nieuwe zorgactiviteitcodes die gelden voor 2021 weergegeven.

Ten algemene geldt dat een zorgactiviteit geregistreerd mag worden als deze op afstand is uitgevoerd, mits in de omschrijving van de zorgactiviteit of in de regels geen face-to-face contact vereist wordt. Dit is in de regels verduidelijkt. Verder is per 2021 het verplichte face-to-face contact komen te vervallen bij onderstaande zorgactiviteiten;

 • (eerste) Polikliniekbezoeken kunnen op afstand (190165, 190166, 190164, 190162, 190167 en 190163) art. 24 lid 4 t/m lid 6 NR
 • Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067) art. 24 lid 15 NR
  NB: de versoepeling dat de beroepsbeoefenaar geen lid hoeft te zijn van het team palliatieve zorg, maar kan werken onder supervisie van een poortspecialist die wel lid is van het team, is niet structureel doorgevoerd. Deze versoepeling blijft tijdelijk en geldt vanaf 1 maart 2020 tot nader order.  
 • Multidisciplinair consult (190010) art. 24 lid 16 NR
 • Consult van de partner bij een gezamenlijk consult bij een zorgvraag infertiliteit (190069)
  NB: omdat de omschrijving van deze zorgactiviteit is gewijzigd, is hiervoor een nieuwe zorgactiviteitcode geïntroduceerd.
 • Intake – medische psychologie (194152) art. 24 lid 86 NR
  NB: omdat de omschrijving van deze zorgactiviteit is gewijzigd, is hiervoor een nieuwe zorgactiviteitcode geïntroduceerd.
 • Behandelsessie FIT – in het kader van FIT module hartrevalidatie (193140) art. 24 lid 39 NR
 • Behandelsessie PEP – in het kader van PEP module hartrevalidatie (193141) art. 24 lid 40 NR
 • Nazorg stamceltransplantaties (192079, 192080, 192087, 192098) art. 24 lid 57 NR
 • Voortgezette standaard orthoptische behandeling op afstand (192858) art. 28 lid sub h NR

Versoepelingen met behoud van tijdelijk karakter

De volgende versoepingen zijn van tijdelijke aard en gelden van 1 maart 2020 tot nader order:

 • Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (192849) art. 28 lid 2 sub g NR
 • ICC en medebehandeling op afstand (190009 en 190017) art. 24 lid 19 en 20 NR
 • Gestructureerd landelijk pediatrisch follow-up protocol van PICU populatie op afstand (190029) art. 24 lid 23 NR  
 • Analyse behandeladvies en/of behandeling elders opgesteld en/of uitgevoerd, in het kader van een second opinion (190022) art. 24 lid 21 NR
  Nb. Een second opinion mag via een consult op afstand uitgevoerd worden (dus via een belconsult, schriftelijk consult of screen-to-screen consult). Een second opinion via een screen-to-screen consult is vanaf 2021 structureel toegestaan.
 • Polikliniekbezoek in de thuissituatie (190007, 190008, 190013, 190060) art. 24 lid 1 NR
  Nb. Per 2021 is de thuissituatie opgenomen in de regelgeving als locatie, welke overeengekomen dient te worden tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Deze bepaling blijft versoepeld tot nader order, waardoor een polikliniekbezoek in de thuissituatie ook geregistreerd mag worden zonder overeenkomst.
 • De zorgactiviteiten voor verpleging (190030, 190090, 231901, 190091, 190296, 190021, 190200, 190218, 194804, 231902, 190157 en 190158) mag u registreren als de verpleging niet plaatsvindt op een voor verpleging ingerichte afdeling. Art. 24 lid 25 t/m 29 en artikel 29 lid 3 sub l NR.
 • Aanvulling februari en maart 2021: Tot 01-05-2021 is het toegestaan om in plaats van de 190164 (belconsult ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek) of 190167 (schriftelijk consult ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek) een eerste polikliniekbezoek te registreren (190060), indien het subtraject geopend is in 2020. 
  Wanneer u in deze situatie een belconsult (190162) of schriftelijk consult (190163) vastlegt, dan bestaat de kans dat er een lichter/goedkoper dbc-zorgproduct wordt afgeleid. Met deze registratiewijze gaan wij coulant om. 

 • Aanvulling april 2021: Gestructureerd landelijk neonataal follow-up protocol van NICU populatie (190049) art. 24 lid 22 NR
  Vanaf 24 februari 2021 is het tijdelijk toegestaan om het gestructureerd landelijk neonataal follow-up protocol van NICU populatie (190049) op afstand uit te voeren. Deze versoepeling geldt (in tegenstelling tot de andere versoepelingen) met terugwerkende kracht dus vanaf 24 februari 2021.

Alle tijdelijke versoepelingen in 2020

 • Zorgactiviteitentabel (bijlage 3, NR)
  De zorgactiviteit voor een consult van de partner bij een gezamenlijk polikliniekbezoek bij een zorgvraag infertiliteit (190068) mag u registreren indien het consult op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie. 
 • Artikel 24, lid 1, NR
  U mag een polikliniekbezoek (190007; 190008; 190013; 190060) registreren als het consult in de thuissituatie plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 2 & artikel 29, lid 3 sub c, NR
  Een eerste polikliniekbezoek (190007; 190060; 234003) mag u registreren als een eerste consult met de patiënt of vertegenwoordiger van de patiënt telefonisch of schriftelijk plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
  Wanneer u in deze situatie een belconsult (190162) of schriftelijk consult (190163) vastlegt, dan bestaat de kans dat er een lichter/goedkoper dbc-zorgproduct wordt afgeleid. Met deze registratiewijze gaan wij coulant om. Dit geldt ook wanneer u een herhaalconsult op afstand als een fysiek herhaalpolikliniekbezoek registreert.
 • Artikel 24, lid 15, NR
  Een consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067) mag u registreren als het consult op afstand plaatsvindt. Ook mag u de 190067 registeren indien het consult plaatsvindt tussen patiënt en beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert die geen deel uitmaakt van het team palliatieve zorg. Hierbij geldt als voorwaarde dat de beroepsbeoefenaar in kwestie werkt onder supervisie van een poortspecialist die wel lid is van het team palliatieve zorg. Klik hier en hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 16, NR
  Een multidisciplinair consult (190010) mag u registreren als het consult op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 25 t/m 29 & artikel 29, lid 3 sub k, NR
  De zorgactiviteiten voor verpleging (190030, 190090, 231901, 190091, 190296, 190021, 190200, 190218, 194804, 231902, 190157 en 190158) mag u registreren als de verpleging niet plaatsvindt op een voor verpleging ingerichte afdeling. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 39 & lid 40 NR
  De zorgactiviteiten voor behandelsessie FIT (193140) en PEP (193141) in het kader van hartrevalidatie mag u registreren als de start- en/of eindsessie op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24 lid 54 NR
  De zorgactiviteiten voor ‘post-transplantatietraject’ na stamceltransplantatie (192079, 192080, 192087 en 192098) mag u registreren indien de nazorg op afstand geleverd wordt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 79 NR
  Een intake face-to-face contact – medische psychologie (194162) mag u registreren als de intake op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie. 
 • Artikel 28, lid 2 sub g & h, NR
  Een voortgezette optometrische behandeling per bezoek (192849) en  standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814) mag u registreren als het consult op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 29 lid 3 sub c NR
  De voorwaarde ‘inclusief een uitgebreid onderzoek’ bij een consult kaakchirurgie (234003) geldt niet indien er sprake is van een herhaalconsult op afstand voor dezelfde zorgvraag. Klik hier voor meer informatie. Nb. Deze versoepeling geldt tot 31 december 2020. Per 1 januari 2021 zijn er nieuwe consultprestaties voor kaakchirurgie beschikbaar, overigens niet als gevolg van corona-versoepelingen.

Meer informatie?

Bekijk ook:

- informatiekaart 'Zorg op afstand bij corona; hoe declareer je dat?'

- overzicht van veelgestelde vragen over registreren tijdens corona