Registratie patiëntengroepen medisch-specialistische revalidatiezorg

Om te komen tot meer transparantie en meer inhoudelijke onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars binnen de medisch-specialistische revalidatie zorg (msrz) hebben wij samen met Revalidatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland de patiëntengroepen ontwikkeld. De patiëntengroepen moeten per 1 januari 2021 verplicht geregistreerd worden.

Overzicht registratie patiëntengroepen medisch-specialistische revalidatiezorg

Hoe registreren?

Vanaf 2021 moeten zorgaanbieders van medisch-specialistische revalidatie zorg de patiëntengroepen registreren. Dit gebeurt via het 'zorgvraag'-veld van de typeringslijst van revalidatiegeneeskunde. In de toelichting bij bijlage 2 in de nadere regel msz worden de patiëntengroepen inhoudelijk kort toegelicht, zodat het voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars duidelijk is welke patiënten vallen onder welke patiëntengroepen. Door de patiëntgroepen te koppelen aan de dbc wordt deze informatie via de declaratie bij de zorgverzekeraars en via DIS bij de NZa aangeleverd. Om rekening te houden met de administratieve lasten van zorgverleners spreken we de wens uit dat er binnen de softwaresystemen zoveel mogelijk wordt gewerkt met registratie aan de bron.

Vervallen verplichting module registratie

Met de invoering van de registratie van patiëntengroepen per 1 januari 2021 komt de verplichting van de moduleregistratie msrz te vervallen. Hoewel de aanleververplichting voor de modulecode vervalt, wordt de gegevensaanleverstandaard van DIS op een later moment aangepast. Msrz-zorgactiviteiten kunnen in de tussentijd gewoon aangeleverd worden zonder modulecode. Aanleveringen worden niet afgekeurd, wel wordt een ‘warning’ teruggegeven.