Facultatieve prestatie eerstelijnsdiagnostiek aanvragen

Per 2020 gelden voor eerstelijnsdiagnostiek, met uitzondering van trombosezorg, vrije tarieven. Bij vrije tarieven stelt de NZa geen maximumtarieven vast en onderhandelen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf over de prijs en behandeling. Vrije tarieven bieden meer ruimte om maatwerkafspraken te maken die passen bij de lokale omstandigheden en de behoeften van patiënten. De NZa faciliteert deze maatwerkafspraken door zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid te bieden om gezamenlijk een facultatieve prestatie voor eerstelijnsdiagnostiek aan te vragen. Op deze pagina leest u hier meer over. 

>> Direct naar aanvraagformulier facultatieve prestatie 

Hoe vraag je een facultatieve prestatie aan?

Als zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen besluiten een facultatieve prestatie voor eerstelijnsdiagnostiek aan te vragen, dan kunnen zij bij ons een aanvraag indienen via dit aanvraagformulier. De aanvraag moet door minstens een zorgaanbieder en minstens een zorgverzekeraar zijn ondertekend. Bij goedkeuring wordt de facultatieve prestatie in een prestatiebeschikking vastgesteld. Hiermee is de facultatieve prestatie toegankelijk voor alle zorgaanbieders die eerstelijnsdiagnostiek verlenen. Uiteindelijk wordt de prestatie onderdeel van het dbc-pakket. Het is afhankelijk van de planning of de prestatie landt in een a- of b-release van het pakket.

Voorwaarden

Voor een facultatieve prestatie moet u voldoen aan de voorwaarden uit artikel 12 van BR/REG-19122a. Een paar belangrijke zaken op een rij:

  • Een facultatieve prestatie mag bestaande zorgactiviteiten bevatten. Het is wel een voorwaarde dat de facultatieve prestatie iets nieuws toevoegt. Een facultatieve die alleen bestaande zorgactiviteiten bevat, wordt in de aanvraagprocedure niet goedgekeurd.
  • De facultatieve prestatie betreft eerstelijnsdiagnostiek. Eerstelijnsdiagnostiek is diagnostiek aangevraagd door de eerstelijn (meestal huisarts) uitgevoerd in de tweedelijn (ziekenhuis/huisartsenlab/zbc).
  • Zorgaanbieders mogen de beschikbaar gestelde facultatieve prestatie alleen in rekening brengen als hierover afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt.

Overzicht ingediende aanvragen

We publiceren binnenkort een overzicht van ingediende aanvragen voor een facultatieve prestatie. We hebben momenteel geen aanvragen in behandeling.

Goedgekeurde aanvragen

Goedgekeurde aanvragen stellen we vast in een prestatiebeschikking. De prestatiebeschikkingen publiceren wij op het documentenplatform op onze website.

We hebben momenteel geen aanvragen in behandeling.

Relevante informatie