Registreren en declareren van behandelingen

Als zorgaanbieder moet u goed registreren welke zorg is gegeven. Dat doet u op basis van zogenoemde diagnose-behandelcombinaties (dbc's). Zo krijgen patiënten een zorgnota die klopt, en kunnen we met elkaar bijhouden wat we uitgeven aan zorg. Om ervoor te zorgen dat de dbc's en bijbehorende regels op de zorgpraktijk blijven aansluiten, zijn ieder jaar wijzigingen nodig. De meeste regels, dbc's en tarieven publiceren wij voor 1 mei. De laatste wijzigingen volgen uiterlijk half september.

Meer over dbc's?

Registreren en declareren in 2020

Om ervoor te zorgen dat de dbc's en bijbehorende regels op de zorgpraktijk blijven aansluiten, zijn ieder jaar wijzigingen nodig. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in 2020:

 • Verplichting face-to-face contact
  De verplichting uit de nadere regel dat 'fysiek face-to-face contact’ tussen zorgverlener met poortfunctie en patient aan het begin van een zorgtraject moet plaatsvinden, vervalt per 2020. Deze regel is niet noodzakelijk omdat de productstructuur en overige regelgeving, daar waar nodig, borgen dat de patiënt op de polikliniek gezien wordt.
 • Regel onderlinge dienstverlening verruimd
  We verruimen de regel voor onderlinge dienstverlening. Door de huidige definitie van de regel is onderlinge dienstverlening alleen tussen zorgaanbieders in de tweede lijn mogelijk. Met de aangepaste regel kan bijvoorbeeld ook onderlinge dienstverlening plaatsvinden tussen zorgaanbieders uit de eerste lijn en zorgaanbieders uit de tweede lijn. 
 • Medisch-specialistische zorg thuis
  We voeren per 2020 een zorgprestatie toe die declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt.
 • Klinisch technoloog als taakherschikker 
  De klinisch technoloog mag per 1 januari 2020, zonder tussenkomst van een medisch specialist, zorgtrajecten openen en in rekening brengen.
 • Vrije tarieven eerstelijnsdiagnostiek
  Per 2020 gelden vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek, met uitzondering van trombosezorg. Bij vrije tarieven stelt de NZa geen maximumtarieven vast en onderhandelen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf over de prijs en behandeling. 
 • Eenvoudigere regels voor parallelliteit
  Op basis van nieuwe regels kunnen zorgaanbieders voortaan al vroeg in een zorgtraject afwegen of het openen van een parallel zorgtraject gerechtvaardigd is. Ook is de term ‘behandeling’ in de regels voor parallelliteit losgelaten om aan te sluiten bij de praktijkvoering van medisch-specialistische zorg.

Meer informatie

Registreren en declareren in 2019

Om ervoor te zorgen dat de dbc's en bijbehorende regels op de zorgpraktijk blijven aansluiten, zijn ieder jaar wijzigingen nodig. De belangrijkste wijzigingen in 2019 zijn:

 • Doorverwijzen met behoud hoofdbehandelaar 
  Zorginstellingen die onderling samenwerken of deel uitmaken van een zorgnetwerk kunnen voortaan makkelijker hun patiënten, met behoud van eigen arts,  doorverwijzen van de ene zorginstelling naar de andere zorginstelling. Vooral voor patiënten is het fijn als zij hun eigen arts kunnen behouden, ook als zij worden behandeld in een andere instelling. 
 • Consult telemonitoring
  Zorgaanbieders kunnen consulten bij telemonitoring voortaan makkelijker declareren. Soms kan telemonitoring aanleiding zijn om een patiënt te zien of spreken. Zorgaanbieders konden dat consult tot nu toe lastig in rekening brengen.
 • Tarieven 2019
  De tarieven voor 2019 worden vrijwel geheel geïndexeerd. In overleg met vertegenwoordigers van zorgaanbieders is besloten geen brede tariefherijking door te voeren. Alleen voor complex chronisch longfalen heeft kostenonderzoek tot een tariefherijking geleid. De tarieven dalen (exclusief indexatie) in 2019 met gemiddeld 3%.

Meer informatie