Registreren en declareren van behandelingen

Als zorgaanbieder moet u goed registreren welke zorg is gegeven. Dat doet u op basis van zogenoemde diagnose-behandelcombinaties (dbc's). Zo krijgen patiënten een zorgnota die klopt, en kunnen we met elkaar bijhouden wat we uitgeven aan zorg. Om ervoor te zorgen dat de dbc's en bijbehorende regels op de zorgpraktijk blijven aansluiten, zijn ieder jaar wijzigingen nodig. De meeste regels, dbc's en tarieven publiceren wij voor 1 mei. De laatste wijzigingen volgen uiterlijk half september.

Meer over dbc's?

Registreren en declareren in 2019

De belangrijkste veranderingen in 2019 zijn:

 • Doorverwijzen met behoud hoofdbehandelaar 
  Zorginstellingen die onderling samenwerken of deel uitmaken van een zorgnetwerk kunnen voortaan makkelijker hun patiënten, met behoud van eigen arts,  doorverwijzen van de ene zorginstelling naar de andere zorginstelling. Vooral voor patiënten is het fijn als zij hun eigen arts kunnen behouden, ook als zij worden behandeld in een andere instelling. 
 • Consult telemonitoring
  Zorgaanbieders kunnen consulten bij telemonitoring voortaan makkelijker declareren. Soms kan telemonitoring aanleiding zijn om een patiënt te zien of spreken. Zorgaanbieders konden dat consult tot nu toe lastig in rekening brengen.
 • Tarieven 2019
  De tarieven voor volgend jaar worden vrijwel geheel geïndexeerd. In overleg met vertegenwoordigers van zorgaanbieders is besloten geen brede tariefherijking door te voeren. Alleen voor complex chronisch longfalen heeft kostenonderzoek tot een tariefherijking geleid. De tarieven dalen (exclusief indexatie) in 2019 met gemiddeld 3%.

Meer informatie

Registreren en declareren in 2018

De belangrijkste veranderingen in 2018:

 • E-health
  Zorgaanbieders kunnen naast een polikliniekbezoek ook een schriftelijk- of belconsult registreren en declareren. Zo hoeven patiënten niet op de poli te verschijnen als een bel- of e-consult al voldoende is. 
 • Samen beslissen over zorg
  We voeren de zorgactiviteit ‘Samen beslissen over zorg’ in omdat we willen dat artsen en patiënten de tijd nemen om de voor- en nadelen van een behandeling te bespreken. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen nu afspraken maken over deze zorgactiviteit. 
 • Palliatieve zorg
  Alle leden van het team palliatieve zorg kunnen een consult registreren. Meer informatie vindt u in het Rapport Palliatieve zorg op maat.

Meer informatie