Zorgproductapplicatie

Vragen over de zorgproductapplicatie kunt u nu ook stellen via WhatsApp (088-770 8 770). Wij zijn bereikbaar van ma-vr tussen 09.00-17.00 uur.

Meisje en arts geven high five
© ISK

Registreren en declareren van behandelingen

Als zorgaanbieder moet u goed registreren welke zorg is gegeven. Dat doet u op basis van zogenoemde diagnose-behandelcombinaties (dbc's). Zo krijgen patiënten een zorgnota die klopt, en kunnen we met elkaar bijhouden wat we uitgeven aan zorg. Om ervoor te zorgen dat de dbc's en bijbehorende regels op de zorgpraktijk blijven aansluiten, zijn ieder jaar wijzigingen nodig. De meeste regels, dbc's en tarieven publiceren wij voor 1 mei. De laatste wijzigingen volgen uiterlijk half september. Hieronder leest u welke regelgeving vandaag geldig is, welke wijzigingen er zijn en bieden we u handvatten voor correct declareren. 

Registreren van het toedienen van geneesmiddelen in de thuissituatie?”

In onze nieuwe informatiekaart 'Registreren en declareren medisch-specialistische medicatietoediening in de thuissituatie' lichten we toe hoe thuistoedieningen van medisch-specialistische geneesmiddelen geregistreerd kunnen worden.

Meer over dbc's?

 • Deze informatiekaart bevat een algemene introductie in de dbc-systematiek.

 • We hebben gratis e-learnings die u wegwijs maken in het werken met dbc's. De e-learning bevat naast theorie casussen uit de praktijk waarmee u kunt oefenen.

 • Werkt u al met dbc's? Dan kan onze Zorgproductenapplicatie u helpen bij een goede zorgregistratie.

Registreren en declareren in 2021

Om ervoor te zorgen dat de dbc's en bijbehorende regels op de zorgpraktijk blijven aansluiten zijn ieder jaar wijzigingen nodig. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in 2021:

 • Versoepelingen regels vanwege corona
  Sinds 1 maart 2020 hebben we meerdere bepalingen uit de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2001a) versoepeld vanwege de coronacrisis. Deze versoepelingen hadden aanvankelijk een tijdelijk karakter. Per 2021 krijgt een groot deel van de versoepelingen een structurele plek in de NZa-regels. Meer hierover leest u op de pagina over de versoepelingen in de regels. 
 • Nieuwe productstructuur complex chronische longaandoeningen
  Voor complex chronische longaandoeningen (ccl) wordt een compleet nieuwe productstructuur voorgesteld. Deze structuur kwam tot stand in samenwerking met het Kenniscentrum ccl. De tarieven voor ccl gaan in 2021 omlaag als gevolg van de tariefherijking.
 • Add-on prestaties voor dure apotheekbereidingen
  Per 2021 wordt het mogelijk om add-on prestaties vast te stellen voor dure geneesmiddelen die door een ziekenhuis(apotheek) zelf vanuit grondstoffen bereid worden. Hiermee trekken we de bekostiging van dure apotheekbereidingen gelijk met de bekostiging van dure geneesmiddelen die door fabrikanten geproduceerd worden.

Zie voor meer informatie ook ons nieuwsbericht Regels medisch-specialistische zorg 2021: verder inzetten op verminderen administratieve lasten of de overzichtspagina van onze regels voor 2021.

Registreren en declareren in 2022

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in onze regels voor 2022:

 • Taakherschikking
  Vanaf 2022 verduidelijken we de regels voor het vastleggen van zorgactiviteiten in de medisch-specialistische zorg. Dit geeft meer inzicht in de mate waarin taakherschikking van de grond komt.
 • Zorg aan kinderen met erfelijke en aangeboren aandoeningen
  De registratiemogelijkheden voor zorg aan kinderen met erfelijke en aangeboren aandoeningen zijn uitgebreid. Artsen kunnen deze zorg nu beter registreren.
 • Zorg door sportartsen
  Zorg geleverd door sportartsen kan vanaf volgend jaar ook beter vastgelegd worden. Wij ontwikkelden hiervoor samen met de VSG een aparte typeringslijst sportgeneeskunde.

Zie voor meer informatie ook ons nieuwsbericht NZa stimuleert passende zorg in regels medisch-specialistische zorg 2022 of de overzichtspagina van onze regels voor 2022.