NZa: aanvraag overname Stichting PAMM door Eurofins goedgekeurd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanvraag goedgekeurd van Eurofins Clinical Diagnostics Netherlands Holding B.V. (Eurofins) om de activiteiten van Stichting PAMM Laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie (Stichting PAMM) over te nemen. De procedure om tot deze concentratie te komen is correct gevolgd.

Beeld: ©SSK

Concentratietoets

Eurofins is onderdeel van een internationaal concern dat in heel Nederland actief is op het gebied van medische diagnostiek. De Stichting PAMM is een centrum voor infectieziekten en pathologie in de regio Zuidoost Brabant en heeft circa 250 medewerkers. De ondernemingsraad, de directie, de vakgroep pathologie en de raad van toezicht stemmen in met de concentratie. De toenmalige vakgroep microbiologie is het niet eens met de samenwerking. De directie en de raad van toezicht van PAMM hebben naar hun bezwaren geluisterd en hebben deze meegewogen in de besluitvorming. Ons oordeel is dat de procedure zorgvuldig is verlopen. Er zijn stappen gezet om tot een optimale personele bezetting te komen zodat de opdrachten van ziekenhuizen, huisartsen, GGD’s en zorginstellingen kunnen worden voortgezet. 

De NZa heeft de wettelijke taak om een zorgspecifieke concentratietoets uit te voeren. Hierbij kijken we voornamelijk naar de procedure die is gevolgd. Dit houdt in dat wij nagaan of partijen de overname zorgvuldig hebben voorbereid. Daarnaast kijken wij of de verwachte effecten van de overname voldoende zijn onderzocht. Als laatste toetsen wij ook of zij hun plannen correct hebben afgestemd met medewerkers en andere stakeholders. Op basis van deze toets kunnen we geen conclusies trekken over de effecten van de concentratie op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.