Zorginnovaties

We vinden het belangrijk dat de zorg ook in de toekomst goed en betaalbaar blijft. Daarom helpt de NZa zorgvernieuwers op weg. Want er is ruimte voor financiering van de innovatie binnen de huidige regels. Of we ontwikkelen samen nieuwe (experimentele) regels. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Online magazine - special Innovatie

De meeste innovaties worden aangemeld in de eerstelijnszorg. Voorbeelden zijn nieuwe werkwijzen in ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes patiënten, of samenwerking over de schotten heen. Lees meer over voorbeelden van innovatie in ons online magazine Zorginnovaties van 2012 tot nu.

Mogelijkheden voor innovatie in de regels

We staan voor goede en betaalbare zorg. Levert uw zorgvernieuwing meer kwaliteit per zorgeuro, dan is de kans groot dat die zorginnovatie bijdraagt aan de betaalbaarheid en gezondheid van alle mensen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe behandeling of diagnostiek, maar ook de inzet van ICT en e-health. Meestal kunt u uw innovatie binnen de bestaande regels van de Wlz financieren, want in de Wlz zijn er geen speciale regels voor zorgvernieuwing.

Meer informatie leest u ook in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Daarnaast vindt u ook op zorgvoorinnoveren.nl relevante informatie.

Experimenteren met een zorgvernieuwing

Om innovaties in de praktijk uit te proberen en betaald te krijgen, heeft de NZa de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten  en de Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten opgesteld. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om maximaal 3 jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg valt. Dit kan gaan om nieuwe diagnostiek of behandeling, maar ook om (innovatief bekostigen van) anders organiseren/samenwerken of de inzet van ICT en e-health. Meer informatie hierover leest u in de Informatiekaart Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten. Een aanvraag indienen doet u door het format voor overeenkomst Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties in te vullen.

Aansluiten bij een bestaand experiment

Op de pagina Lopende innovatie-experimenten vindt u een overzicht van de huidige innovaties. Andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen aansluiten bij een lopend experiment. Dit betekent dat zij met dezelfde zorg gaan experimenteren. Om aan te kunnen sluiten gebruikt u het Aansluitersformulier voor de zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Na afloop van een experiment

Deelnemende partijen delen aan het eind van de looptijd de resultaten van het experiment met de NZa. Bij positieve resultaten kijken we gericht of de bestaande regels verdere opschaling voldoende mogelijk maken.

Techniek in de thuiszorg

Techniek in de thuiszorg... kan dat? In de video Techniek in de thuiszorg ziet u wat er bijvoorbeeld mogelijk is.

Techniek in de thuiszorg

(Beeldtitel: Techniek in de thuiszorg. Als een apparaat begint te piepen, staat een vrouw op uit een stoel. Pieter van Os:)

DOOR RUSTIGE MUZIEK KLINKT GEPIEP

PIETER VAN OS: Het apparaat werkt met medicijnzakjes die door apotheek en huisarts in gezamenlijk overleg worden gevuld.
Deze worden ingeladen bij de cliënt in het apparaat.
Het apparaat zorgt ervoor dat op gezette tijden de medicijnen eruit komen.
Gebeurt dat niet door de cliënt zelf, dan krijgt de zorgorganisatie een signaal om ervoor te zorgen dat wij contact op kunnen nemen met de cliënt om de medicijnen alsnog in te laten nemen.
Je kunt het als een soort van medicijnwekker zien.
Het alarm gaat af op de tijden dat iemand de medicatie moet innemen en wordt op die manier door het signaal ook herinnerd aan het feit dat dat op dat tijdstip nodig is.
VROUW: Ja, dat zijn ze.
VAN OS: Als de medicijnen niet worden genomen word ik als verpleegkundige opgeroepen en dan geeft het mij de kans om in eerste instantie telefonisch bij de cliënt te checken waarom de medicijnen niet zijn genomen.
Soms is de reactie: ik ben het vergeten, of, ik heb het niet gehoord.
Krijg ik geen concreet antwoord, dan ga ik alsnog naar de cliënt toe om te kijken waar het probleem zit.
De vernieuwing is dat de zelfregie van de cliënt wordt gewaarborgd door dit systeem.
Mensen hebben in principe zelf de touwtjes in handen.
Op het moment dat dat niet gebeurt, word ik als zorgverlener ingeschakeld.

(Van Os klopt aan.)

VAN OS: Goedemorgen.
VAN OS: Het gebruik van dit apparaat maakt dat ik meer tijd heb om mensen te ondersteunen bij zorg die ze niet zelf kunnen oplossen zoals wassen, aankleden.
VAN OS: Goed, alles gelukt met de medicijnen vanmorgen?
Steunkousen, injecties, ja, nog veel meer zorghandelingen.
VAN OS: Gaan we ons lekker opfrissen voor de dag.
VAN OS: Zorg op afstand, en zo nodig alsnog dichtbij.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit.)