Rentenormering

Op deze pagina vindt u meer informatie over de rentenormering (lange en korte rente).

Rentenormering lange rente

Wilt u weten welk rentepercentage van toepassing is op een in 2017 afgesloten langlopende lening? Mail de gegevens van uw lening dan naar ons Informatie- en Contactcentrum (info@nza.nl). Noem in uw bericht de (restant)hoofdsom, de datum van vaststelling, de (restant) looptijd in jaren, de rentefixatie in jaren en geeft u aan of u van begin af aan lineair aflost.

Voor budgetten over 2018 en later kunt u een lening niet apart vermelden, deze kosten zitten verwerkt in de tarieven.

Korte rente

Jaarlijks stelt de NZa een rentepercentage vast als norm voor het korte krediet. Dit percentage wordt gehanteerd bij de berekening van de aanvaardbare rentekosten van kort krediet. Het normatieve rentepercentage kort krediet bestaat uit een basisrente verhoogd met een opslag van 0,75% (tot en met 2002 was dit 0,95%). De basisrente is gelijk aan het jaargemiddelde van het Euribortarief voor 1 maand. Tot en met 2002 werd uitgegaan van het jaargemiddelde van de basisrente van de grote Nederlandse handelsbanken. 

De normrente is voor de jaren 2009 en 2010 tijdelijk verhoogd met een toeslag van 0,50%, in verband met de kredietcrisis en de hierna door de kredietverstrekkers gehanteerde liquiditeitstoeslagen. 

Vanaf 1 januari 2018 berekent de NZa niet meer een normrente. Vanaf deze datum gelden integrale tarieven. Er vindt geen nacalculatie plaats op basis van werkelijke kapitaallasten. Voor de normatieve huisvestingscomponent (nhc) geldt een normatieve rentevergoeding van 4,65%.

Jaar Normrente kort krediet (inclusief opslag):

1996  5,00%
1997  5,00%
1998  4,70%
1999  4,41%
2000  5,88%
2001  6,07%
2002  4,93%
2003  3,11%
2004  2,83%
2005  2,89%
2006  3,69%
2007  4,83%
2008  5,03%
2009  2,14%
2010  1,82%
2011  1,93%
2012  1,08%
2013  0,88%
2014  0,88%
2015  0,68%
2016  0,41%
2017  0,38%