Snel naar:

Oudere vrouw maakt wandeling met verzorgende

Online aanvragen en uitwisselen

Op deze pagina vindt u informatie over het digitaal aanvragen en uitwisselen van gegevens voor de langdurige zorg.

Contactmomenten met de NZa als Wlz-zorgaanbieder

Er zijn in 2019 vier formulieren voor de bekostiging van de Wlz werkzaamheden:

  • Nacalculatie 2018; formulier beschikbaar uiterlijk 6 februari 2019. Dit is de definitieve afrekening op basis van de gerealiseerde productie. Dus wat er daadwerkelijk aan zorg is geleverd. 
  • Kwaliteitsbudget / Overgangsregeling 2019; formulier beschikbaar uiterlijk 4 februari 2019. Dit betreft de aanvraag van kwaliteitsbudget voor het jaar 2019 en het aanvragen van een overgangsregeling in verband met de nieuwe Wlz-tarieven per 2019. 

Let op! Als er in het kader van het Kwaliteitsbudget geen afspraken zijn gemaakt tussen de zorgaanbieder en het zorgkantoor en u maakt op grond van de Beleidsregel overgang tarieven langdurige zorg 2019 (BR/REG-19161) geen aanspraak op een overgangstarief, dan hoeft u het formulier Kwaliteitsbudget / Overgangsregeling 2019 niet in te vullen en in te dienen!

  • Budgetafspraak 2020; formulier in te dienen voor 1 november 2019: De zorginstelling legt de productieafspraken vast met het zorgkantoor voor het jaar 2020. Het formulier voor de budgetafspraken wordt rond augustus/september van het jaar gepubliceerd.
  • Herschikking 2019; formulier in te dienen voor 1 november 2019. Zorginstellingen kunnen tijdens de herschikking de gemaakte (budget-) productieafspraken voor het jaar 2019 aanpassen. Bijvoorbeeld als blijkt dat de instelling meer omzet heeft gedraaid heeft dan afgesproken in de budgetafspraken. Het formulier voor de herschikking wordt vanaf eind augustus gepubliceerd.  

Let op! De formulieren Nacalculatie 2018 en Kwaliteitsbudget 2019 worden uiterlijk 6 februari 2019 gepubliceerd op het NZa aanvragen portaal. Voor het formulier Kwaliteitsbudget is de deadline 31 maart 2019 en voor het formulier Nacalculatie is de deadline 31 mei 2019.

U dient deze aanvragen in op ons aanvragen portaal. Bij de formulieren worden ook invulinstructies geplaatst, zodat u het formulier juist kunt invullen. Andere handige documenten zijn onze Bekostigingscyclus Wlz 2018 (BR/REG-18132a) en Controleprotocol nacalculatie 2018 Wlz-zorgaanbieders

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder Wlz

Bent u een nieuwe zorgaanbieder/zzp-er en nog niet bekend bij de NZa? Meldt u zich dan aan met het online aanmeldformulier nieuwe zorgaanbieder. Daarna ontvangt u van ons inloggegevens waarmee u online uw aanvragen kunt indienen.

Let op! Als u een contract afsluit met een ander zorgkantoor, moet u ook een nieuw NZa-nummer aanvragen. U maakt namelijk per NZa-nummer afspraken met het zorgkantoor in de regio. 

Inloggen lukt niet. Wat nu?

Om in te loggen op ons portaal heeft u een NZa-nummer nodig. Heeft u geen NZa nummer? Zie 'Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder'.

Wachtwoord vergeten
Het is mogelijk om als instelling zelf een nieuw wachtwoord aan te vragen. Hiervoor staat op de inlogpagina van het webportaal een link genaamd ‘Wachtwoord vergeten’. Na het klikken op de link dient u uw accountnaam (300-XXXX) en het bij de NZa geregistreerde emailadres op te geven om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Er wordt een bevestigingsmail naar het bij de NZa geregistreerde e-mailadres gestuurd om het nieuwe wachtwoord te bevestigen.

Contactgegevens wijzigen voor ons aanvragen portaal?

Wilt u uw e-mailadres of andere (contact-)gegevens voor ons aanvragen portaal aan laten passen, mail dit dan naar info@nza.nl, onder vermelding van uw NZa-nummer. Wij zullen uw wijziging zo snel mogelijk doorvoeren.