NZa-congres 'Van beleid naar praktijk' langdurige zorg

De voorbereidingen voor het congres ‘Van beleid naar praktijk’ langdurige zorg zijn in volle gang. Wij nodigen u van harte uit om onze gast te zijn op het NZa-congres op dinsdag 17 september 2019 (Prinsjesdag) bij NBC in Nieuwegein. Deelname is gratis.

U kunt zich nu inschrijven via het aanmeldformulier.

Programma

We bieden u een interactief programma, waarbij experts en vakgenoten onderling kennis en ervaringen met u delen en graag met u in gesprek gaan. We starten met een plenaire aftrap. Hierin bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen. Daarna gaat u in groepjes uiteen voor de interactieve parallelsessies. Bij uw inschrijving kiest u welke twee parallelsessies u bijwoont.

Tijd Activiteit
08.30 – 09.00 uur  Registratie en ontvangst
09.00 – 09.15 uur  Welkom

09.15 – 10.00 uur


 

Plenair deel met:
- actualiteiten en ontwikkelingen
- hoofdlijnen niet-beïnvloedbare factoren en integrale vergelijking
- uitleg over het nieuwe budget- en herschikkingsformulier

10.00 – 11.00 uur Parallelsessies 1
11.00 – 11.15 uur Pauze en Informatiemarkt
11.15 – 12.15 uur  Parallelsessies 2
12.15 - 12.45 uur  Plenaire afsluiting

12.45 - 14.00 uur
 

Lunch en informatiemarkt 
(incl. mogelijkheid tot het volgen van Prinsjesdag op een groot scherm)

Parallelsessies

We hebben de volgende parallelsessies:

Verminderen administratieve lasten 
De zorgsector is hard bezig om de administratieve lasten op de werkvloer te verminderen, zodat de zorgverleners meer tijd hebben voor hun cliënten. Ook de NZa draagt daaraan bij. Hoe vermindert de NZa de administratieve lasten voor de zorgaanbieder? Welke voorbeelden zijn er? Vilans laat in deze sessie zien hoe een schrapsessie (ont)regel de zorg er uitziet. Wat doet de NZa er dan mee?

Meerzorg
Op 1 januari 2019 is het vernieuwde meerzorg-beleid van start gegaan. Meerzorg is extra zorg bovenop de zorg die de cliënt krijgt volgens het zorgprofiel.  Zorgkantoren en zorgaanbieders werken er nu mee. Wat zijn hun ervaringen en waar kan het nog beter? We belichten dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. We zijn ook benieuwd naar úw ervaringen!

Toegang tot de Wlz voor de ggz
Vanaf 2021 biedt de Wlz ook zorg voor ggz-cliënten die zijn ingestroomd vanuit de Wmo, Zvw en voortgezet Wlz-verblijf. De NZa heeft uitvoeringstoetsen opgesteld over de gevolgen voor de financiën, bekostiging en behandeling. In deze sessie kijken we samen met u waar we nu staan. Welke vragen liggen er nog? Hoe gaan we de bekostiging (verder) vorm geven? Hoe ziet de toekomst voor de ggz in de Wlz eruit?

Innovatie
We vinden het belangrijk dat de zorg ook in de toekomst goed en betaalbaar blijft. Daarom helpt de NZa zorgvernieuwers op weg.  Graag nemen we jullie mee in onze visie en onze rol op het gebied van innovatie in de zorg. We informeren jullie over de huidige ruimte in de regels en in onze beleidsregel innovatie.

Integrale vergelijking van verpleeghuizen
Sommige aanbieders hebben meer mogelijkheden om deze goede kwaliteit te leveren dan andere. De NZa wil daarom de bekostiging van verpleeghuizen verbeteren. Hiervoor starten we een zogenoemde integrale vergelijking. Dit model vergelijkt zorgaanbieders en kijkt naar de kosten van vergelijkbare verpleeghuizen. Hiermee is in de bekostiging meer maatwerk mogelijk. Wat deze vergelijking precies inhoudt en wat we hiervan willen leren, leggen we u in deze sessie uit. Ook leggen we uit wat dit voor u betekent.

De implementatie van de kwaliteitskaders
De NZa houdt toezicht op de uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg door zorgkantoren. Alle ouderen moeten merken dat de zorg waar nodig beter wordt (persoonsgerichte zorg; leren en verbeteren). Zorgkantoren moeten borgen dat de middelen doelmatig worden besteed. In de sessie gaan wij in op wat nodig is om aan het kwaliteitskader te voldoen.

Informatiemarkt

Tijdens het congres krijgt u ook voldoende gelegenheid om onze informatiemarkt te bezoeken. 

We zien u  graag op 17 september!

NBC congrescentrum

Contact

Heeft u vragen over het congres? 

Laat het ons weten: nza@conferencecompany.nl.