Franse Korian wil Stepping Stones overnemen

Het Franse zorgconcern Korian mag verder met de overnameplannen van de Nederlandse zorginstelling Stepping Stones. Dat is de uitkomst van de zorgspecifieke fusietoets die de Nederlandse Zorgautoriteit uitvoert bij fusies in de zorg. Daarin toetsen we of alle betrokkenen, zoals cliënten en personeel en andere belanghebbenden, zorgvuldig zijn betrokken en dat partijen goed hebben nagedacht over het nut en de risico's van de concentratie.

©isk

Stepping Stones biedt ouderenzorg aan vanuit twaalf kleinschalige wooncomplexen voornamelijk in het Oosten en Zuiden van Nederland. Het Franse Korian is gespecialiseerd in zorg die betrekking heeft op allerlei types fysieke en mentale afhankelijkheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om afgenomen autonomie als gevolg van ouderdom, revalidatie en rehabilitatie en geestelijke gezondheidsproblemen. Korian is met meer dan 800 zorginstellingen actief in Frankrijk, Spanje, België, Italië en Duitsland en heeft meer dan 52.000 werknemers in dienst.

Louter procedurele toets

De NZa kan overnameplannen alleen procedureel toetsen. Daarbij doet de nationaliteit van de overnamepartners niet ter zake. Wij hebben geen bevoegdheden om te toetsen of overnames gevolgen hebben voor de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg zelf. Wij vinden wel dat zo’n zorginhoudelijke toets er zou moeten komen. Vorig jaar hebben wij daarom het position paper ‘Samenwerken en concurrentie’ opgesteld over fusies en overnames in de zorg.