Kostenonderzoek langdurige zorg (Wlz)

In 2017 hebben wij onderzoek gedaan naar de kosten van de langdurige zorg. Dit kostenonderzoek brengt in kaart welke zorg zorgaanbieders leveren aan cliënten en wat deze zorg kost. Het gaat dan om de historische kosten voor bijna alle Wlz-prestaties en de 3 prestaties eerstelijnsverblijf (elv).

Tarieven voor 2019

De gegevens uit het onderzoek gebruiken we om voor 2019 tarieven vast te stellen voor alle zorg die onder de Wlz valt. Deze tarieven moeten beter passen bij de zorg die aanbieders leveren. KPMG Plexus voert dit onderzoek voor ons uit, in nauwe samenwerking met KPMG, NZa, koepels en
19 aanbieders. 

Het onderzoek bestaat uit 2 fases:

  • fase 1: uitvraag historische kosten
  • fase 2: ontwikkelen nieuwe tarieven

In de globale planning ziet u de verschillende fases.

Tijdpad kostenonderzoekTijdpad is onder voorbehoud en betreft een globale planning

maart 2017 - december 2018