Welke regels gelden voor de kortdurende zorg in 2022?

Nieuwe prestaties overige geneeskundige zorg 2022

Met ingang van 1 januari 2021 heeft de NZa een prestatiebeschrijving vastgesteld voor de medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang. Vanaf 2022 is deze prestatiebeschrijving gesplitst in drie prestatiebeschrijvingen, één voor de rechterlijke machtiging en twee voor de inbewaringstelling.

Daarnaast moet de zorgverlener soms tijdens een rechtszitting toelichting geven op de geestestoestand en de noodzakelijke zorg van de cliënt. Speciaal hiervoor zijn de prestaties Verschijnen ter zitting in kader van de Wzd, per zitting en Reistoeslag zorgverlener bij verschijnen ter zitting in het kader van de Wzd, per 10 minuten vastgesteld. Ook is de prestatie Verblijf bij IBS voor cliënten met (vermoeden van) verstandelijke beperking toegevoegd. Deze prestaties zijn te declareren vanaf 1 januari 2021. Meer hierover vindt u in de beleidsregel overige geneeskundige zorg.

Direct naar de regels overige geneeskundige zorg 2022

In 2022 gelden de volgende regels voor de kortdurende zorg:

Eerstelijnsverblijf

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

Geriatrische revalidatiezorg

Proeftuin kortdurende zorg

Macrobeheersinstrument

Document niet gevonden?

Zoekt u een ander document, kijk dan ook op ons documentenplatform.