Welke regels gelden voor de kortdurende zorg in 2022?

Nieuwe prestaties overige geneeskundige zorg 2022

Met ingang van 1 januari 2021 heeft de NZa een prestatiebeschrijving vastgesteld voor de medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang. Vanaf 2022 is de prestatiebeschrijving gesplitst in drie prestatiebeschrijvingen, één voor de rechterlijke machtiging en twee voor de inbewaringstelling. Deze nieuwe prestaties gelden zowel voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) als voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor zorgprofessionals is er zo geen verschil tussen Zvw- en Wlz-cliënten. 

Direct naar de regels overige geneeskundige zorg 2022

In 2022 gelden de volgende regels voor de kortdurende zorg:

Eerstelijnsverblijf

Proeftuin kortdurende zorg

Macrobeheersinstrument

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

Document niet gevonden?

Zoekt u een ander document, kijk dan ook op ons documentenplatform.