Onderzoek passende tarieven en prestaties

Om passende zorg te kunnen realiseren, is het belangrijk dat de prestaties en tarieven voor de kortdurende zorg aansluiten bij de praktijk. In 2023 start de NZa dan ook twee kostenonderzoeken. Het doel hiervan is om de prestaties en tarieven voor het eerstelijnsverblijf (elv) en een deel van de gzsp te herijken per januari 2025. 

Eerstelijnsverblijf (elv) en Wlz crisiszorg verpleging en verzorging (vv)

Het onderzoek naar passende prestaties en tarieven voor elv en Wlz crisiszorg vv bestaat uit verschillende trajecten:

  1. Het registratieonderzoek (1 juli t/m 31 december 2022), vanuit de NZa;
  2. Een zorginhoudelijk traject (gedurende 2022-begin 2023), vanuit de beroeps- en branchepartijen
  3. Een kostenonderzoek (tweede helft 2023), vanuit de NZa 

Registratieonderzoek

De registratieperiode is inmiddels voorbij. Zorgaanbieders hebben hun registraties bij de NZa aangeleverd. Op dit moment analyseren wij de gegevens om tot een beeld te komen van de zorg die op dit moment geleverd wordt.

Zorginhoudelijk traject

Door ActiZ en Verenso is gewerkt aan een beschrijving van de gewenste situatie. Beide partijen hebben een document opgeleverd waarin wordt beschreven wat de cliëntgroepen zijn en hoe de zorg er idealiter uitziet. 

Kostenonderzoek 

In het kostenonderzoek berekenen we wat het leveren van elv en Wlz crisiszorg vv gemiddeld genomen kost. De uitvraag van het kostenonderzoek elv en Wlz crisiszorg vv zal na de zomer 2023 plaatsvinden. Zorgaanbieders die zijn geselecteerd voor het eerdere registratieonderzoek, zijn ook geselecteerd voor het kostenonderzoek. 


Bovenstaande drie trajecten worden gecombineerd om te komen tot passende prestaties en tarieven die aansluiten op de (gewenste) praktijk. 

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) en vergelijkbare Wlz-prestaties

Vanaf juni 2023 tot en met december 2023 voeren wij een kostenonderzoek uit voor een aantal prestaties in de gzsp en vergelijkbare prestaties binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). We hebben verschillende signalen ontvangen dat de uurtarieven in de gzsp als knellend worden ervaren. Ook is de gzsp nieuw binnen de Zorgverzekeringswet en sterk in ontwikkeling. Dit kostenonderzoek met tariefherijking is nodig om ervoor te zorgen dat de tarieven blijven aansluiten bij de praktijk.
Als uw instelling is geselecteerd om deel te nemen aan het kostenonderzoek voor de gzsp en/of de Wlz crisiszorg vv, dan ontvangt u uiterlijk eind mei 2023 een informatieverzoek van de NZa. Hierin beschrijven we welke gegevens u op welke manier kunt aanleveren en hoe u eventueel ontheffing van het onderzoek kunt aanvragen. 
Wij beseffen dat dit onderzoek tijd van u vraagt. Uw medewerking is voor ons én voor u van groot belang om passende tarieven vast te kunnen stellen. Wij bedanken u dan ook alvast voor uw tijd en moeite. 
Heeft u in mei 2023 geen informatieverzoek van ons ontvangen? Dan hoeft u niet deel te nemen aan dit onderzoek en hoeft u niets te doen. 

Nieuwe tarieven en prestaties

Met de uitkomsten van het registratieonderzoek, het zorginhoudelijk traject  en de kostenonderzoeken stelt de NZa nieuwe tarieven (en prestaties) vast voor het elv, Wlz crisiszorg vv en een deel van de gzsp en Wlz mpt. 
We publiceren deze naar verwachting in juli 2024, met als ingangsdatum 1 januari 2025. Dit geeft zorgverzekeraars en zorgaanbieders tijd om de nieuwe tarieven (en prestaties) te verwerken in de contracten. 

Meer informatie

Heeft u een vraag over deze kostenonderzoeken? Neem dan contact met ons op.