NZa creëert ruimte voor zorgvernieuwing en belonen van resultaten in eerstelijnsverblijf

Vanaf 2019 bieden de regels voor het declareren van zorg in een instelling voor eerstelijnsverblijf meer ruimte. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen zo afspraken maken over zorgvernieuwing en het belonen van specifieke resultaten. 

Oude vrouw met begeleider

Op dit moment kunnen aanbieders van eerstelijnsverblijf afspraken maken met zorgverzekeraars over laag complexe zorg, hoog complexe zorg of palliatief terminale zorg.

Door het toevoegen van de prestatie ‘resultaatbeloning en zorgvernieuwing’, ontstaat er meer ruimte voor specifieke maatwerkafspraken in de regio. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen bijvoorbeeld afspraken maken over de triage, de behandeling van specifieke patiënten, extra inzet van behandelingen of het belonen van betere resultaten van de zorg.