NZa-analyse bekostiging coördinatiepunten tijdelijk verblijf

Sinds 1 april 2018 is er een landelijk dekkend netwerk van coördinatiepunten voor eerstelijnsverblijf. Als vervolgstap wordt gekeken of de reeds opgezette coördinatiepunten verbreed kunnen worden naar alle zorgvormen met tijdelijk verblijf. De NZa werkte op verzoek van het ministerie van VWS opties uit om coördinatiepunten voor vormen van tijdelijk verblijf, waaronder eerstelijnsverblijf, te bekostigen.

Oudere man is aan het bellen

Wie na bijvoorbeeld een operatie of een val in huis tijdelijk verblijf nodig heeft, kan terecht bij verschillende zorgaanbieders. Voor deze vorm van zorg is een goede organisatie en coördinatie nodig, zodat zorgaanbieders goed samenwerken en patiënten snel zorg op de juiste plek kunnen krijgen.

Op de langere termijn heeft de bekostiging van deze coördinatiepunten via een aparte prestatiebeschrijving onze voorkeur. Wel is de vraag of dit past binnen de huidige wet- en regelgeving. Een verdere verkenning van deze optie kost tijd. Op de korte termijn kan  mogelijk een oplossing worden gevonden om deze vorm van zorg te bekostigen via een subsidieregeling ten laste van de rijksbegroting.

Een structurele oplossing voor het bekostigen van coördinatie van de zorg is van wezenlijk belang. Als we er in slagen een toekomstbestendige manier van bekostigen tot stand te brengen voor deze coördinatiepunten, biedt dit ook mogelijkheden voor het bekostigen van coördinatie en samenwerking bij andere vormen van zorg.