Zorginnovaties

Levert uw zorgvernieuwing méér waarde voor een zorgeuro? Dan kan uw zorginnovatie de maatschappij veel opleveren in termen van gezondheid, kwaliteit en/of betaalbaarheid van zorg. Daarom helpt de NZa zorgvernieuwers op weg. Wij wijzen hen op de ruimte voor innovatie in de bestaande regels. Of we ontwikkelen samen met hen nieuwe (experimentele) regels. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Online magazine - special Innovatie

De meeste innovaties worden aangemeld in de eerstelijnszorg. Voorbeelden zijn nieuwe werkwijzen in ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes patiënten, of samenwerking over de schotten heen. Lees meer over voorbeelden van innovatie in ons online magazine Zorginnovaties van 2012 tot nu.

Mogelijkheden voor innovatie in de regels

Meestal kunt u uw innovatie binnen de bestaande regels van de huisartsenzorg financieren. Wanneer het gaat om innovatie binnen multidisciplinaire ketenzorg (DM2/VRM en COPD/Astma), dan mogen die met de zorgverzekeraar afgesproken worden binnen de ruimte die de richtlijnen bieden. Segment 3 van de huisartsenzorg is speciaal bedoeld om ruimte te bieden aan innovatieve zorg. Zorgaanbieders en verzekeraars kunnen hierover afspraken maken zonder tussenkomst van de NZa.

Meer weten over de bekostiging van e-health? Bekijk het filmpje over e-health en lees onze wegwijzer 2020. Daarnaast vindt u op de site zorg voor innoveren relevante informatie.

Experimenteren met een zorgvernieuwing

Om innovaties in de praktijk uit te proberen en betaald te krijgen, heeft de NZa de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten en regeling Innovatie voor kleinschalige experimenten opgesteld. Deze regels maken het mogelijk om maximaal 3 jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Dit kan gaan om nieuwe diagnostiek of behandeling, maar ook om (innovatief bekostigen van) anders organiseren/samenwerken of de inzet van ICT en e-health. Meer informatie hierover leest u in de nieuwe Informatiekaart Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten. Bekijk hieronder ook onze video 'E-health huisartsenpraktijk'.

E-health huisartspraktijk

(Beeldtitel: E-health huisartspraktijk. Vladan Ilic:)

RUSTIGE MUZIEK

VLADAN ILIC: Via de digitale weg, in ons geval een mobiele app kan de patiënt de praktijk benaderen.
Vanuit huis of wherever waar hij dan ook is.
En hij kan een afspraak maken, hij kan recepten bestellen korte vragen stellen, chatten met de praktijk.
De patiënt belt niet naar de receptie de patiënt maakt digitaal zelf een afspraak in de applicatie.
En hij kiest ook, als hij dat wil, om de dokter direct aan de lijn te krijgen.

(Een man belt aan. Dankzij een camera kunnen ze zien wie er voor de deur staat.)

ILIC: Goedemiddag, Gerard.
ILIC: We hebben geen receptie.
De website heeft de functie van receptie overgenomen.
De belangrijkste innovatie is dat wij dan via de digitale weg eigenlijk heel veel kunnen afronden.
Dus wat we nu merken, is dat vijftig procent van de contacten via de digitale weg afgerond wordt.
Dat betekent dat we dan vijftig procent minder patiënten in de wachtkamer hebben.
Dat creëert tijd en ruimte om die in te zetten waar het echt nodig is.
ILIC: Is dit pijnlijk?
MAN: Nee.
ILIC: Het grootste voordeel dat ik ervaar na anderhalf jaar werken op deze manier is dat ik weer mijn vak teruggekregen heb.
Ik heb meer tijd voor de patiënt, ik heb veel meer aandacht voor de patiënt en ik heb een veel dieper contact met de patiënt.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit.)

Wilt u aansluiten bij een bestaand experiment?

Op de pagina Lopende innovatie experimenten vindt u een overzicht van de huidige innovaties. Andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen aansluiten bij een lopend experiment. Dit betekent dat zij met dezelfde zorg gaan experimenteren. Om aan te kunnen sluiten gebruikt u het aansluitersformulier zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Na afloop van een experiment

Deelnemende partijen delen aan het eind van de looptijd de resultaten van het experiment met de NZa. Bij positieve resultaten kijken we gericht of de bestaande regels verdere opschaling voldoende faciliteren.