NZa verhoogt en differentieert ANW-uurtarief huisarts

Per 1 januari 2023 wordt het maximum uurtarief voor de spoedeisende huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) aangepast. De tariefsverhoging en -differentiatie geeft huisartsen ruimte om de diensten onderling beter te verdelen en daarmee de werkdruk te verlagen.

Beeld: ©SSK

Verlaging werkdruk

In het Integraal Zorgakkoord zijn afspraken vastgelegd over spoedeisende huisartsenzorg in de ANW-uren. Het gaat om een betere verdeling van diensten op de huisartsenpost en om de verhoging en differentiatie van het ANW-uurtarief. Op dit moment is er nog één tarief voor de ANW-uren, maar vanaf volgend jaar is er een apart uurtarief voor de diensten op een avond, in de nacht, in het weekend of op een feestdag. In het actieplan ‘Werkdruk in de ANW, een zoektocht naar oplossingen’ hebben veldpartijen beschreven hoe de ANW-diensten beter kunnen worden verdeeld over alle huisartsen.

Afspraken IZA

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk. Daarom vindt de NZa het belangrijk om deze wijziging nu al door te voeren. De maatregelen kunnen bijdragen aan het verlagen van de werkdruk. De NZa beklemtoont dat alleen deze tariefsverhoging en -differentiatie van het uurtarief de druk op de ANW-zorg niet gaat verlichten. Het is essentieel dat alle betrokken partijen zich committeren aan de IZA-afspraken met het actieplan als vertrekpunt. De zorgverzekeraars zien hierop toe in de contractering.

Nieuwe tarieven

Het oude, niet gedifferentieerde tarief zou zonder herijking € 87,67 per uur zijn. Vanaf 1 januari 2023 kan een huisarts een maximumvergoeding ontvangen van € 100,84 in de avond. In de nacht wordt dit maximumtarief € 131,87, in het weekend € 116,36 en op een feestdag € 131,87.