Meer planbare zorg, werkvoorraden van ziekenhuizen niet verder opgelopen

De ziekenhuizen hebben de afgelopen weken meer planbare zorg kunnen leveren dan vorige maand. Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in een ziekenhuis (ook wel ‘werkvoorraad’ genoemd) is hierdoor in maart niet verder opgelopen en soms zelfs iets afgenomen. Dit staat in de monitor Toegankelijkheid van de Zorg van maart 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het ziekteverzuim is nog steeds hoog. In alle zorgsectoren is het verzuim gestegen.

Beeld: ©ISK

(Kritieke) planbare zorg

Er zijn nog 3 ziekenhuizen die de kritieke planbare zorg niet volledig binnen de norm van 6 weken kunnen leveren. Deze patiënten kunnen elders binnen de normtijd worden geholpen. 31% van de ziekenhuizen levert planbare zorg als knie-, heup- en staaroperaties weer met de volledige capaciteit.

Vorige maand was dit nog 25% van de ziekenhuizen. Door het hoge ziekteverzuim heeft één ziekenhuis de planbare zorg echter ook weer volledig moeten afschalen. Met name de IC-afhankelijke planbare zorg wordt nog uitgesteld. De poliklinische zorg gaat door, maar niet alle klinische opnames en operaties kunnen plaatsvinden omdat door het hoge ziekteverzuim nog niet alle operatiekamers volledig in gebruik zijn. Zelfstandige klinieken hebben in de eerste maanden van 2022 ongeveer 5% minder patiënten gezien dan in 2021, al is dat nog altijd 30% meer dan in 2019.

Planbare zorg is zorg waarvan enig uitstel geen directe gezondheidsschade oplevert, maar doordat mensen al lang moeten wachten neemt het risico op ernstigere gezondheidsklachten wel toe. Het is belangrijk dat zorgaanbieders scherp zicht houden op hun wachtlijst en ervoor zorgen dat mensen die niet langer kunnen wachten ook sneller zorg krijgen. Het kader ‘Inhalen van uitgestelde zorg MSZ’ vormt hiervoor een leidraad. Patiënten die wachten op zorg kunnen ook de hulp van hun zorgverzekeraar inroepen om te kijken of elders sneller plek is (zorgbemiddeling).

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is de afgelopen maand in alle sectoren sterk gestegen. Het aantal omikronbesmettingen neemt inmiddels af, maar mogelijk leiden griep en vluchtelingen uit Oekraïne tot extra druk op de zorg. We blijven de toegankelijkheid van de zorg daarom goed in de gaten houden. Ook het langdurig ziekteverzuim ligt beduidend hoger dan voorgaande jaren.