Verleende zorg ziekenhuizen langzaam richting normaal niveau

Er vinden weer meer operaties plaats. Vorige week waren er 18% minder operatiekamers in gebruik dan normaal, deze week is dat 14%. Het ziekteverzuim en de druk op de zorg zijn nog steeds onveranderlijk hoog. Zowel het ziekteverzuim als de ervaren druk daalde licht op de IC. In de kliniek namen beide iets toe. Dit blijkt uit de informatiekaart Druk op de zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Beeld: ©isk

(Kritieke) planbare zorg

25 ziekenhuizen geven aan dat zij deze week (peildatum 7 maart) de planbare zorg, zoals knie- en heupoperaties weer volledig kunnen leveren. Dit zijn 2 ziekenhuizen meer dan vorige week. De andere ziekenhuizen leveren deze zorg deels. Net als vorige week kunnen 68 van de 73 ziekenhuizen de kritieke planbare zorg binnen de vereiste 6 weken leveren. Waar dat niet lukt, nemen andere ziekenhuizen deze zorg over.

Laatste informatiekaart

In de afgelopen coronaperiode heeft de NZa elke week een informatiekaart gepubliceerd. Nu de zorg meer en meer terugkeert naar het gebruikelijke niveau zal de NZa voortaan alleen nog maandelijks de monitor Toegankelijkheid van de Zorg uitbrengen. Hierin zal het leveren van de uitgestelde zorg centraal staan.