NZa past tarieven voor huisartsenzorg aan

Afgelopen september heeft het kabinet 675 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hogere lonen voor zorgprofessionals. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft daarom in oktober veel tarieven voor 2022 opgehoogd. Zorgverzekeraars hebben echter aangegeven dat het hen in de huisartsenzorg niet lukt om deze verhoogde tarieven op tijd door te voeren.

Beeld: ©SSK

Op hun uitdrukkelijk verzoek past de NZa de tarieven voor de huisartsenzorg daarom aan. Tussen 1 januari 2022 en 1 april 2022 gaan de tarieven gelden zoals deze aanvankelijk op 1 juli 2021 zijn vastgesteld. Vanaf 1 april 2022 gelden hogere tarieven, waarin de salarisstijging is verwerkt. Bij de vaststelling van deze tarieven houdt de NZa rekening met de gemiste inkomsten uit het eerste kwartaal.

Zorgverzekeraars hebben een verantwoordelijkheid om de toegekende salarisstijging mee te nemen in de onderhandelingen en te verwerken in de contractuele afspraken die zij maken met zorgaanbieders. Zorgverzekeraars voorzien echter grote administratieve problemen in de afwikkeling van declaraties van huisartsen per 1 januari 2022. Op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland voert de NZa de salarisverhoging dus later door in de huisartsenzorgtarieven. De gemiste inkomsten uit de voorgaande maanden worden daarin meegenomen. Wij verwerken de aangepaste indexen in de regelgeving en publiceren deze zo spoedig mogelijk. Wilt u op de hoogte blijven, abonneer u dan op onze nieuwsbrief voor de huisartsenzorg.

Update 23 december 2021

De tarieven voor de huisartsen 2022 zijn opnieuw aangepast om de salarisverhoging goed te kunnen verwerken. Voor het huisartsenuurtarief op de huisartsenpost en in de avond-, nacht- en weekenduren geldt voor het hele jaar 2022 het tarief van € 83,26. Hier zijn de reguliere indexeringspercentages (OVA 3,87% en CEP 1,83%) in verwerkt. De overige overige tarieven worden vanaf 1 april 2022 opgehoogd. Deze verhoging (4,6% voor OVA en 1,89% voor CEP) compenseert de gemiste inkomsten voor het verhogen van de salarissen van 1 januari tot en met 31 maart 2022.