Input van huisartsen gevraagd voor monitoring hoofdlijnenakkoord

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de komende jaren de voortgang monitoren van de afspraken uit het ‘Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022'. Voor de eerste monitor die naar verwachting in april 2019 wordt gepubliceerd, zetten we onder andere een vragenlijst uit onder huisartsen en zorggroepen/gezondheidscentra. Daarin kunnen huisartsen aangeven wat ze nu al merken van de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord in de dagelijkse praktijk en hoe de contractering verloopt. 

©ZIB

Huisartsen kunnen hun input voor de monitor tot en met 27 februari aanleveren via dit formulier. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk huisartsen de vragenlijst invullen zodat we een zo representatief mogelijk beeld kunnen geven in de monitor.

Heeft u vragen over deze enquête? Neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum op telefoonnummer 088-7708770 of via info@nza.nl.