Huisartsenpost

Om spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht en weekend te garanderen, kunnen huisartsen zich aansluiten bij zogenoemde huisartsendienstenstructuren (hds). 

Een hds is een samenwerkingsverband van huisartsen. Als u spreekuur houdt bij een hds, dan rekent u daarvoor een uurtarief (dienstuur). Een hds mag tarieven bij de (zorgverzekeraar van de) patiënt in rekening brengen. Meer hierover leest u in onze Beleidsregel huisartsendienstenstructuur (BR/REG-22138). U vindt de tarieven voor huisartsdienstenstructuren op ons documentplatform.

Het vastgestelde tarief geldt op werkdagen van 18.00 uur ’s avonds tot 8.00 uur ’s ochtends. Dit tarief geldt ook in het weekend en op feestdagen. Tussen 8.00 uur ’s ochtends en 18.00 uur ’s avonds mag een hds op werkdagen geen (telefonische) consulten of visites declareren.

Extra budget nodig?

Om patiëntenstromen van het ziekenhuis op te vangen op een huisartsenpost, kan extra budget noodzakelijk zijn. Voor de aanvraag van extra budget gelden de volgende voorwaarden:

  • Er moet een overeenkomst zijn tussen de huisartsendienstenstructuur (hds), de zorgverzekeraar(s) en de spoedeisende hulp in het ziekenhuis.
  • De extra kosten in de eerste lijn moeten aantoonbaar gecompenseerd worden in de tweede lijn.
  • De hds en zorgverzekeraars kunnen hiervoor gezamenlijk een aanvraag indienen. Hiervoor geldt de Beleidsregel huisartsendienstenstructuur (BR/REG-22138).