Zorginnovaties

Levert uw zorgvernieuwing méér waarde voor een zorgeuro? Dan kan uw zorginnovatie de maatschappij veel opleveren in termen van gezondheid, kwaliteit en/of betaalbaarheid van zorg. Daarom helpt de NZa zorgvernieuwers op weg. Wij wijzen graag op de ruimte voor innovatie in de bestaande regels. Of we ontwikkelen samen met hen nieuwe (experimentele) regels. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Online magazine - special Innovatie

De meeste innovaties worden aangemeld in de eerstelijnszorg. Voorbeelden zijn nieuwe werkwijzen in ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes patiënten, of samenwerking over de schotten heen. Lees meer over voorbeelden van innovatie in ons online magazine Zorginnovaties van 2012 tot nu.

Mogelijkheden in bestaande regels

Meestal kunt u uw innovatie binnen de bestaande regels van de ggz financieren. Binnen de basisregels zit al de nodige vrijheid. Zo mag een patiëntcontact in een vaste behandelrelatie ook screen-to-screen gebeuren. Daarnaast geven max-maxtarieven ruimte voor aanbieder en verzekeraar om afspraken te maken over innovaties die goed zijn voor de kwaliteit of doelmatigheid van zorg.

Meer weten? Bekijk dan het filmpje over e-health. Of ga naar onze wegwijzer bekostiging digitale zorg. Daarnaast vindt u ook op zorgvoorinnoveren.nl relevante informatie.

Experimenteren met een zorgvernieuwing

Om innovaties uit te proberen en betaald te krijgen, heeft de NZa de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten en de Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten opgesteld. Met deze regels kunt u maximaal 3 jaar kleinschalig experimenteren met zorg onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg. Dit kan gaan om nieuwe diagnostiek of behandeling, maar ook om slimmer organiseren of de inzet van ICT en e-health. Meer informatie hierover leest u in de Informatiekaart Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten. Een aanvraag indienen doet u door het format voor overeenkomst Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties in te vullen.

Aansluiten bij een bestaand experiment

Op de pagina Lopende innovatie-experimenten vindt u een overzicht van de huidige innovaties. Andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen aansluiten bij een lopend experiment. Dit betekent dat zij met dezelfde zorg gaan experimenteren. Om aan te kunnen sluiten gebruikt u het aansluitersformulier voor zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Na afloop van een experiment

Deelnemende partijen delen aan het eind van de looptijd de resultaten van het experiment met de NZa. Bij positieve resultaten kijken we of de bestaande regels verdere opschaling voldoende mogelijk maken.