Zorginnovaties

Levert uw zorgvernieuwing méér waarde voor een zorgeuro? Dan kan uw zorginnovatie de maatschappij veel opleveren in termen van gezondheid, kwaliteit en/of betaalbaarheid van zorg. Daarom helpt de NZa zorgvernieuwers op weg. Wij wijzen hen op de ruimte voor innovatie in de bestaande regels. Of we ontwikkelen samen met hen nieuwe (experimentele) regels. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Mogelijkheden in bestaande regels

Meestal kunt u uw innovatie binnen de bestaande regels van de ggz financieren. Binnen de basisregels zit vrijheid: zo mag bijvoorbeeld binnen een vaste behandelrelatie een contact met de patiënt ook screen-to-screen plaatsvinden. Daarnaast kan de mogelijkheid van max-maxtarieven benut worden om in de contracten tussen aanbieder en verzekeraar afspraken te maken over innovatie, wanneer deze innovatie de kwaliteit en/of doelmatigheid van zorg ten goede komt.

Meer weten? Bekijk dan het filmpje over e-health. Voor 2019 zijn de regels verruimd. Welke ruimte er is om e-health toepassingen te declareren leest u in de wegwijzer 2019 bekostiging e-health: overzicht per sector. Daarnaast vindt u ook op zorgvoorinnoveren.nl relevante informatie.

Experimenteren met een zorgvernieuwing

Om innovaties in de praktijk uit te proberen en betaald te krijgen, heeft de NZa de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten en de Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten opgesteld. Deze regels maken het mogelijk om maximaal 3 jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Dit kan gaan om nieuwe diagnostiek of behandeling, maar ook om slimmer organiseren of de inzet van ICT en e-health. Meer informatie hierover leest u in de nieuwe Informatiekaart Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten.

Aansluiten bij een bestaand experiment

Op de pagina Lopende innovatie experimenten vindt u een overzicht van de huidige innovaties. Andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen aansluiten bij een lopend experiment. Dit betekent dat zij met dezelfde zorg gaan experimenteren. Om aan te kunnen sluiten gebruikt u het aansluitersformulier voor zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Na afloop van een experiment

Deelnemende partijen delen aan het eind van de looptijd de resultaten van het experiment met de NZa. Bij positieve resultaten kijken we gericht of de bestaande regels verdere opschaling voldoende mogelijk maken.