Vraag en antwoord aanleveren gegevens DIS

Alle zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg, generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg moeten maandelijks gegevens aanleveren aan het dbc-informatiesysteem (DIS). Zo krijgen we inzicht in de zorg die in Nederland wordt geleverd. De gegevens gebruiken we ook voor het verbeteren van de zorgprestaties. Op deze pagina geven wij antwoord op vragen over het aanleveren van gegevens aan het DIS.

Privacy

Aanmelden

Aanleveren

Privacy- en verzendmodule

Foutmeldingen

Wijzigingen doorgeven