Registreren en declareren (langdurige ggz)

In de langdurige ggz registreren en declareren we op basis van zorgzwaartepakketten voor langdurige zorg. In de zorgzwaartepakketten zitten alle onderdelen van zorg, inclusief verblijf in een instelling.

Geestelijke gezondheidszorg met verblijf valt in de eerste 3 jaar nog onder de Zorgverzekeringswet en de gespecialiseerde ggz