Registreren en declareren (gespecialiseerde ggz)

Regeltool ggz uit de lucht tot eind februari voor technische update

Tussentijds kunt u voor meer informatie terecht bij ons Informatie- en Contactcentrum op 088 - 770 8 770, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Of per e-mail op info@nza.nl.

De registratie van zorg gebeurt in de gespecialiseerde ggz met diagnose-behandelcombinaties (dbc’s). Behandeling mét verblijf  is in het 2e en 3e jaar vervat in zorgzwaartepakketten en valt daarna onder de langdurige ggz. Zie ook de pagina over de langdurige ggz.

De NZa stelt maximumtarieven vast. De uiteindelijke tarieven zijn afhankelijk van afspraken met de zorgverzekeraar.

Meer weten over dbc's? Download dan de Informatiekaart over de dbc-systematiek.

Registreren en declareren in 2020

 • In 2020 zijn de tarieven voor de gespecialiseerde ggz gemiddeld 0,7% lager dan in 2019. De tarieven voor verblijf zijn 3,4% lager. Dit is op basis van een groot kostenonderzoek onder zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Om op een zuivere manier te bepalen of tarieven dalen danwel stijgen, vergeleken we volgens het prijspeil in een bepaald jaar de oude met de nieuwe tarieven. Vervolgens telden we bij de nieuwe tarieven de jaarlijkse inflatiepercentages op. Na deze optelling blijken veel maximumtarieven voor 2020 toch iets hoger uit te vallen dan die voor 2019.  
 • De regels voor de acute ggz zijn aangepast. Bekijk ook de Informatiekaart acute ggz.
 • Per 2020 vereenvoudigen wij de facturatie van eerstelijnsdiagnostiek. Het is dan niet meer mogelijk om ozp's voor eerstelijnsdiagnostiek te declareren. Ter compensatie zit in de tarieven 2020 een éénmalige opslag van 0,049%.
 • De Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangt de huidige Wet BOPZ en wij breiden de diagnostiek-dbc's met 2 prestaties uit.
 • Db(b)c-beroepentabel
  • Ggz-differentiatie: het onderscheid Psychomotorisch therapeuten en Maatschappelijk Werken met/zonder ggz-differentiatie is per 2020 opgeheven. Geregistreerde tijd van beide beroepen telt voortaan altijd mee in de productafleiding.
  • Psysician assistant en hbo-psycholoog: per 2020 zijn deze beroepen opgenomen als niet-afleidend beroep in de beroepentabel.
 • Verblijf met rechtvaardigingsgrond (vmr) mag men bij vervolg-dbc’s declareren, ook als behandeling ontbreekt.

Zie verder de Informatiekaart Toelichting beleid en regels ggz 2020 en de Informatiekaart Toelichting beleid en regels ggz en fz 2020b.

Registreren en declareren in 2019

We hebben in overleg met de zorgsector de aanpassingen voor 2019 zoveel mogelijk beperkt. Er zijn vooral kleinere wijzigingen zoals:

 • Nieuwe prestaties die beter inzicht geven in de beveiligde zorg.
 • Een toeslag voor oorlogsgerelateerd psychotrauma. 
 • Toevoeging in de DSM-conversietabel van jeugddiagnoses die mogelijk zijn bij volwassenen. 
 • Aanpassing van een aantal omschrijvingen voor dagbesteding en geneeskundige begeleiding.

In de circulaire CI/18/24c (zomer 2019) staan alle wijzigingen op een rijtje. Deze bevat ook een nieuwe invulling van acute ggz. Deze invulling is echter in het najaar van 2019 teruggedraaid. Lees hierover meer in de circulaire CI/18/30c (najaar 2019).

Kijk hier voor een overzicht van alle regels en tarieven in 2019. Vanaf daar kunt u verder filteren op bijvoorbeeld geldigheid, zorgsector etc.

Kijk hier voor een overzicht van dbc-documentatie in 2019.

Kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben samen een kwaliteitsstatuut opgesteld. Wij hebben deze opzet overgenomen in onze regels. Wij zetten ons ervoor in dat ggz-aanbieders duidelijke informatie geven over de zorg die zij geven. Zo kan een patiënt een goede keuze maken voor een aanbieder. We controleren daarom of ggz-aanbieders hun kwaliteitsstatuut bekend maken.

Wijziging of zorginnovatie aanvragen

U kunt bij de NZa een verzoek voor een wijziging indienen.