Registreren en declareren (gespecialiseerde ggz)

Gespecialiseerde ggz wordt geregistreerd met diagnose-behandelcombinaties (dbc’s). Behandeling mét verblijf wordt in het 2e en 3e jaar met zorgzwaartepakketten bekostigd en valt daarna onder de langdurige ggz. Zie ook de pagina over de langdurige ggz.

De NZa stelt maximumtarieven vast. De uiteindelijke tarieven zijn afhankelijk van afspraken met de zorgverzekeraar.

Meer weten over dbc's? Download dan de Informatiekaart over de dbc-systematiek.

Registreren en declareren in 2019

We werken samen met de zorgsector aan een geheel nieuwe productstructuur. Daarom hebben we de aanpassingen voor 2019 (net als in 2018) zoveel mogelijk beperkt. In 2019 zijn er vooral kleinere wijzigingen zoals:

  • Nieuwe prestaties die beter inzicht geven in de beveiligde zorg.
  • Een toeslag voor oorlogsgerelateerd psychotrauma. 
  • Toevoeging in de DSM-conversietabel van jeugddiagnoses die mogelijk zijn bij volwassenen. 
  • Aanpassing van een aantal omschrijvingen voor dagbesteding en geneeskundige begeleiding.

In de circulaire CI/18/24c (zomer 2019) zijn alle wijzigingen op een rijtje gezet. Deze bevat ook een nieuwe invulling van acute ggz. Deze invulling is echter in het najaar van 2019 teruggedraaid. Lees hierover meer in de circulaire CI/18/30c (najaar 2019).

Kijk hier voor een overzicht van alle regels en tarieven in 2019. Vanaf daar kunt u verder filteren op bijvoorbeeld geldigheid, zorgsector etc.

Kijk hier voor een overzicht van dbc-documentatie in 2019.

Registreren en declareren in 2018

Op verzoek van veldpartijen hebben we de aanpassingen voor 2018 zoveel mogelijk beperkt.

De veranderingen in 2018 zijn:

  • In 2018 kunnen ondersteunende beroepen ook tijdschrijven. Deze tijd geeft inzicht voor de verwerking van de inzet van ondersteuners in toekomstige tarieven.
  • We hebben de tarieven voor 2018 geïndexeerd.

Verder zijn er vooral kleinere wijzigingen.

Kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben samen een kwaliteitsstatuut opgesteld. Wij hebben deze opzet overgenomen in onze regels. Wij zetten ons ervoor in dat ggz-aanbieders duidelijke informatie geven over de zorg die zij geven. Zo kan een patiënt een goede keuze maken voor een aanbieder. We controleren daarom of ggz-aanbieders hun kwaliteitsstatuut bekend maken.

Wijziging of zorginnovatie aanvragen

U kunt bij de NZa een verzoek voor een wijziging indienen.