Registreren en declareren forensische zorg tot en met 2021

De registratie van zorg gebeurde tot en met 2021 in de forensische zorg met de zogenoemde dbbc’s. In de dbbc zat een beveiligingscomponent. Dit is de extra b. 

In de forensische zorg speelt het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een belangrijke rol. Anders dan in de reguliere zorg bekostigen zij de forensische zorg. 

Registreren en declareren in 2022

Per 2022 werken we in de basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. We hebben daarmee afscheid genomen van de dbbc’s in de fz. Lees er hier alles over.

Registreren en declareren in 2021

De wijzigingen voor de ggz en fz zijn niet groot. De NZa heeft een aanpassing gedaan voor beveiligingsniveau 4 in de gespecialiseerde ggz. Daarnaast hebben we de tarieven voor beschermd wonen in de forensische zorg herijkt en een aantal verduidelijkingen doorgevoerd voor onder meer de basis-ggz. Lees de informatiekaart voor deze en andere wijzigingen.

Registreren en declareren in 2020

De belangrijkste wijzigingen in 2020 zijn:

  • De NZa heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld. 
  • Een zorgaanbieder mag ook zorg declareren als een patiënt tijdelijk in een ziekenhuis verblijft. Dat was in de forensische zorg gebonden aan een maximum van zeven dagen. Dat maximum is per 2020 vervallen. 
  • Per 2020 zijn de kosten voor eerstelijnsdiagnostiek opgenomen in de tarieven. U declareert deze kosten dus niet meer apart als overig zorgproduct. De tarieven bevatten in 2020 bovendien een opslag voor eerstelijnsdiagnostiek in een in 2019 gestarte behandeling. Lees ook deze veelgestelde vraag.
  • Vanaf 2020 is het mogelijk om max-maxtarieven af te spreken. Daarmee kan de inkoper zorg inkopen tot 10% boven de NZa-tarieven, om bijvoorbeeld kwaliteit te belonen. 

Bekijk ook de Informatiekaart toelichting regelgeving ggz en fz 2020. Kijk hier voor een overzicht van dbbc-documentatie in 2020.

Wijziging of zorginnovatie aanvragen

U kunt bij de NZa een verzoek voor een wijziging indienen.