Registreren en declareren (fz)

We vinden beveiliging in de forensische zorg een belangrijk thema. De combinatie van verplichte zorg en beveiliging heeft als doel om mensen na hun behandeling en eventuele straf weer te laten functioneren in de maatschappij. Voor de registratie maakt de zorgaanbieder daarom gebruik van een behandeling met of zonder verblijf; de zogenoemde dbbc’s. In de dbbc zit een beveiligingscomponent. Dit is de extra b.

In de forensische zorg speelt het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een belangrijke rol. Anders dan in de reguliere zorg bekostigen zij de forensische zorg. 

Meer weten over dbbc's? Download dan de Informatiekaart over de dbc-systematiek.

Registreren en declareren in 2020

De belangrijkste wijzigingen in 2020 zijn:

  • Er zijn nieuwe maximumtarieven voor de forensische zorg. Deze zijn licht gedaald ten opzichte van 2019. We hebben de tarieven vastgesteld op basis van een groot opgezet kostenonderzoek in de ggz en fz. Om op een zuivere manier te bepalen of tarieven dalen danwel stijgen, vergeleken we volgens het prijspeil in een bepaald jaar de oude met de nieuwe tarieven. Vervolgens telden we bij de nieuwe tarieven de jaarlijkse inflatiepercentages op. Na deze optelling blijken veel maximumtarieven voor 2020 toch iets hoger uit te vallen dan die voor 2019.
  • Een zorgaanbieder mag ook zorg declareren als een patiënt tijdelijk in een ziekenhuis verblijft. Dat was in de forenische zorg gebonden aan een maximum van zeven dagen. Dat maximum is per 2020 vervallen. 
  • Vanaf 2020 is het mogelijk om max-maxtarieven af te spreken. Daarmee kan de inkoper zorg inkopen tot 10% boven de NZa-tarieven, om bijvoorbeeld kwaliteit te belonen. 

Bekijk ook de Informatiekaart toelichting regelgeving ggz en fz 2020. Kijk hier voor een overzicht van dbbc-documentatie in 2020.

Registreren en declareren in 2019

Wij hebben op verzoek van partijen de aanpassingen voor 2019 zoveel mogelijk beperkt.

De belangrijkste veranderingen in 2019 zijn:

  • Toevoeging in de DSM-conversietabel van jeugddiagnoses die mogelijk zijn bij volwassenen. 
  • Aanpassing van een aantal omschrijvingen voor dagbesteding en geneeskundige begeleiding.
  • Aanbieders kunnen in 2019 een doventoeslag declareren.
  • Bij vervolg-dbbc’s vervalt de verplichting van directe tijd van een hoofdbehandelaar.

In de circulaire CI/18/24c over 2019 (zomer 2019) en circulaire CI/18/30c (najaar 2019) staan alle wijzigingen op een rij. Er is ook een overzicht van alle regels en tarieven in 2019. Hierin kunt u verder filteren op bijvoorbeeld geldigheid of zorgsector.

Kijk hier voor een overzicht van dbbc-documentatie in 2019.

Wijziging of zorginnovatie aanvragen

U kunt bij de NZa een verzoek voor een wijziging indienen.