Registreren en declareren (fz)

We vinden beveiliging in de forensische zorg een belangrijk thema. De combinatie van verplichte zorg en beveiliging heeft als doel om mensen na hun behandeling en eventuele straf weer te laten functioneren in de maatschappij. Voor de registratie maakt de zorgaanbieder daarom gebruik van een behandeling met of zonder verblijf; de zogenoemde dbbc’s. In de dbbc zit een beveiligingscomponent. Dit is de extra b.

In de forensische zorg speelt het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een belangrijke rol. Anders dan in de reguliere zorg bekostigen zij de forensische zorg. 

Meer weten over dbbc's? Download dan de Informatiekaart over de dbc-systematiek.

Registreren en declareren in 2020

De belangrijkste wijzigingen in 2020 zijn:

 • Er zijn nieuwe maximumtarieven voor de forensische zorg. Deze dalen licht ten opzichte van 2019. We hebben de tarieven vastgesteld op basis van een groot opgezet kostenonderzoek in de ggz en fz. Hier is sinds het voorjaar van 2018 samen met de sector aan gewerkt. 
 • In de forensische zorg mag een zorgaanbieder zorg declareren als een patiënt tijdelijk in een ziekenhuis wordt opgenomen. Dat was gebonden aan een maximum van zeven dagen. Dat maximum is per 2020 vervallen. . 
 • Vanaf 2020 is het mogelijk om max-maxtarieven af te spreken. Daarmee kan de inkoper zorg inkopen tot 10% boven de NZa-tarieven, om bijvoorbeeld kwaliteit te belonen. 

In de informatiekaart over 2020 staan alle wijzigingen op een rij. Kijk hier voor een overzicht van dbbc-documentatie in 2020.

Registreren en declareren in 2019

In 2020 komt er een geheel nieuwe productstructuur. Daarom hebben we op verzoek van veldpartijen de aanpassingen voor 2019 (net als in 2018) zoveel mogelijk beperkt.

De belangrijkste veranderingen in 2019 zijn:

 • Toevoeging in de DSM-conversietabel van jeugddiagnoses die mogelijk zijn bij volwassenen. 
 • Aanpassing van een aantal omschrijvingen voor dagbesteding en geneeskundige begeleiding.
 • Aanbieders kunnen in 2019 een doventoeslag declareren.
 • Bij vervolg-dbbc’s vervalt de verplichting van directe tijd van een hoofdbehandelaar.

In de circulaire CI/18/24c over 2019 (zomer 2019 en  circulaire CI/18/30c (najaar 2019) staan alle wijzigingen op een rij. Kijk hier voor een overzicht van alle regels en tarieven in 2019. Vanaf daar kunt u verder filteren op bijvoorbeeld geldigheid, zorgsector etc.

Kijk hier voor een overzicht van dbbc-documentatie in 2019.

Registreren en declareren in 2018

 • De ondersteunende beroepen kunnen in 2018 tijdschrijven; In de toekomstige bekostiging van de forensische zorg nemen we deze gegevens mee.
 • We hebben de tarieven voor 2018 geïndexeerd.
 • Een vervolg-dbbc sluit automatisch aan op de sluitingsdatum van de voorgaande dbbc.
 • De aansluiting tussen de nadere regel en de validatieregels is verbeterd. De komende periode wordt duidelijk op welke onderdelen de regelgeving en/of validatieregels worden aangepast.
 • We hebben een nieuwe zorgtitel toegevoegd: zelfstandige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperking maatregel (gvm).

Meer weten?

Wijziging of zorginnovatie aanvragen

U kunt bij de NZa een verzoek voor een wijziging indienen.