Registreren en declareren (fz)

We vinden beveiliging in de forensische zorg een belangrijk thema. De combinatie van verplichte zorg en beveiliging heeft als doel om mensen na hun behandeling en eventuele straf weer te laten functioneren in de maatschappij. Voor de registratie maakt de zorgaanbieder daarom gebruik van een behandeling met of zonder verblijf; de zogenoemde dbbc’s. In de dbbc is een beveiligingscomponent – de extra b – opgenomen.

In de forensische zorg speelt het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een belangrijke rol. Anders dan in de reguliere zorg wordt de forensische zorg namelijk rechtstreeks betaald uit de begroting van JenV. 

Meer weten over dbbc's? Download dan de Informatiekaart over de dbc-systematiek.

Registreren en declareren in 2019

In 2020 komt er een geheel nieuwe productstructuur. Daarom hebben we op verzoek van veldpartijen de aanpassingen voor 2019 (net als in 2018) zoveel mogelijk beperkt.

De belangrijkste veranderingen in 2019 zijn:

  • Toevoeging in de DSM-conversietabel van jeugddiagnoses die mogelijk zijn bij volwassenen. 
  • Aanpassing van een aantal omschrijvingen voor dagbesteding en geneeskundige begeleiding.
  • Aanbieders kunnen in 2019 een doventoeslag declareren.
  • Bij vervolg-dbbc’s vervalt de verplichting van directe tijd van een hoofdbehandelaar.

In de circulaire CI/18/24c over 2019 (zomer 2019 en  circulaire CI/18/30c (najaar 2019) zijn alle wijzigingen op een rijtje gezet. Kijk hier voor een overzicht van alle regels en tarieven in 2019. Vanaf daar kunt u verder filteren op bijvoorbeeld geldigheid, zorgsector etc.

Kijk hier voor een overzicht van dbbc-documentatie in 2019.

Registreren en declareren in 2018

  • De ondersteunende beroepen kunnen in 2018 tijdschrijven; In de toekomstige bekostiging van de forensische zorg nemen we deze gegevens mee.
  • We hebben de tarieven voor 2018 geïndexeerd.
  • Een vervolg-dbbc sluit automatisch aan op de sluitingsdatum van de voorgaande dbbc.
  • De aansluiting tussen de nadere regel en de validatieregels voor is verbeterd. De komende periode wordt duidelijk op welke onderdelen de regelgeving en/of validatieregels worden aangepast.
  • We hebben een nieuwe zorgtitel toegevoegd: zelfstandige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperking maatregel (gvm).

Meer weten?

Wijziging of zorginnovatie aanvragen

U kunt bij de NZa een verzoek voor een wijziging indienen.