Registreren en declareren (basis-ggz)

De basis-ggz maakt gebruik van zogenoemde patiëntprofielen. Deze patiëntprofielen zijn in te delen in 4 zorgpakketten: basis-ggz middel, kort, intensief en chronisch. De tarieven zijn per zorgpakket verschillend en afhankelijk van afspraken met de zorgverzekeraar.

Registreren en declareren in 2020

  • In 2020 zijn de tarieven voor de basis-ggz gemiddeld 1% lager dan het jaar ervoor. Dit is op basis van een groot opgezet kostenonderzoek onder zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Om op een zuivere manier te bepalen of tarieven dalen danwel stijgen, vergeleken we volgens het prijspeil in een bepaald jaar de oude met de nieuwe tarieven. Vervolgens telden we bij de nieuwe tarieven de jaarlijkse inflatiepercentages op. Na deze optelling blijken veel maximumtarieven voor 2020 toch iets hoger uit te vallen dan die voor 2019.
  • Het is niet meer mogelijk om ozp's voor eerstelijnsdiagnostiek te declareren. Om deze ontbrekende inkomsten te compenseren is in de tarieven 2020 een éénmalige opslag van 0,049% verwerkt.
  • Db(b)c-beroepentabel
    • Ggz-differentiatie: het onderscheid Psychomotorisch therapeuten en Maatschappelijk Werken met/zonder ggz-differentiatie is per 2020 opgeheven. 
    • Psysician assistant en hbo-psycholoog: per 2020 zijn deze beroepen opgenomen als beroep in de beroepentabel.

Zie verder de Informatiekaart toelichting regelgeving ggz en fz 2020 en de codelijsten voor de basis-ggz.

Registreren en declareren in 2019

De regelgeving voor de basis-ggz kent geen inhoudelijke wijzigingen voor 2019. De tarieven voor 2019 zijn geïndexeerd.

Kwaliteitsstatuut

Aanbieders en verzekeraars hebben samen een kwaliteitsstatuut opgesteld. De NZa heeft deze opzet van de veldpartijen overgenomen in de nadere regel en de beleidsregel. Vanaf 2017 moeten alle zorgaanbieders in de basis-ggz en gespecialiseerde ggz een ingevuld kwaliteitsstatuut hebben en dit voor patiënten beschikbaar stellen via de website of de wachtkamer.

Wijziging of zorginnovatie aanvragen

U kunt bij de NZa een verzoek voor een wijziging indienen.