Facultatieve prestatie ggz/fz aanvragen

Het zorgprestatiemodel biedt ruimte voor innovatieve en digitale zorg in de ggz en de forensische zorg (fz). Zo is het contact tussen behandelaar en patiënt declarabel met consulten en kan dit contact ook digitaal plaatsvinden. Ook is er meer ruimte om behandelmethodieken in te zetten met een andere dan de gemiddelde disciplinemix en het max-maxtarief biedt ruimte om een extra vergoeding voor innovatieve zorg overeen te komen. Toch zullen er altijd initiatieven zijn die niet in de reguliere prestaties van het zorgprestatiemodel te vangen zijn. Hiervoor dient de facultatieve prestatie. De facultatieve prestatie is een laagdrempelige manier om te starten met innovaties. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar kunnen deze samen aanvragen bij de NZa.

Meer weten?

In de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg b-release - BR/REG-22137a leest u meer over de voorwaarden waaraan een aanvraag voor een facultatieve prestatie moet voldoen en hoe de NZa met uw aanvraag aan de slag gaat. Zie artikel 5.1, onder het kopje ‘Prestatiebeschrijving Facultatieve prestatie’. In de bijlage treft u het aanvraagformuier aan.

Direct naar het aanvraagformulier facultatieve prestatie ggz en fz