Registreren en declareren

We vinden het belangrijk dat zorgaanbieders geleverde zorg goed registreren en declareren. Daarom hebben we regels opgesteld voor de subsectoren binnen de ggz: de poh-ggz, generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz, langdurige ggz en de forensische zorg. Meer informatie over deze regels vindt u op de pagina Registreren en declareren van de subsector.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform. Vanaf daar kunt u verder filteren op bijvoorbeeld zorgsector, jaartal, documentsoort etc.

Registreren en declareren in 2020

Naast een aantal kleine wijzigingen zijn dit de wijzigingen in 2020:

  • We hebben nieuwe maximumtarieven vastgesteld. Die komen in 2020 iets lager uit dan in 2019.
  • We hebben de regels voor de acute ggz aangepast. Deze gaan pas in als de brancheorganisatie van zorgaanbieders en zorgverzekeraars de generieke module indienen bij Zorginstituut Nederland (ZN). Die kan de module dan inschrijven.
  • Per 2020 vereenvoudigen wij de facturatie van eerstelijnsdiagnostiek.
  • De Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangt de huidige Wet BOPZ. Wij breiden de diagnostiek-dbc's met 2 prestaties uit.
  • Wij heffen het onderscheid Psychomotorisch therapeuten en Maatschappelijk Werkenden met/zonder ggz-differantiatie in de dbc-beroepentabel op.

Zie verder de Informatiekaart Toelichting beleid en regels geestelijke gezondheidszorg 2020.

Registreren en declareren in 2019

In 2019 is een twintigtal veelal kleinere wijzigingen doorgevoerd. Meer informatie vindt u op de pagina voor de betreffende subsector.