Registreren en declareren

We vinden het belangrijk dat zorgaanbieders geleverde zorg goed registreren en declareren. Daarom hebben we regels opgesteld voor de subsectoren binnen de ggz: de poh-ggz, generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz, langdurige ggz en de forensische zorg. Meer informatie over deze regels vindt u op de pagina Registreren en declareren van de subsector.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform. Vanaf daar kunt u verder filteren op bijvoorbeeld zorgsector, jaartal, documentsoort etc.

Registreren en declareren in 2019

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in 2019:

  • Budgetbekostiging voor de acute psychiatrische hulpverlening (gespecialiseerde ggz)
  • Een twintigtal veelal kleinere wijzigingen (gespecialiseerde ggz, basis-ggz, forensische zorg).

Meer informatie vindt u op de pagina voor de betreffende subsector.

Registreren en declareren in 2018

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in 2018:

  • Ondersteunende beroepen kunnen in 2018 tijd schrijven (basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg).
  • Integrale maximumtarieven (langdurige ggz).

Meer informatie vindt u op de pagina voor de betreffende subsector.

Registreren en declareren in 2017

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in 2017: 

  • Zorgaanbieders hebben samen met zorgverzekeraars een kwaliteitsstatuut voor de basis-ggz en gespecialiseerde ggz opgesteld. Dit is de veldnorm voor de organisatie van zorg in de ggz. Wij hebben in onze regels opgenomen dat ggz-aanbieders het statuut moeten publiceren.
  • In de forensische zorg en gespecialiseerde ggz vindt de diagnoseclassificatie plaats in DSM-5.

Meer informatie vindt u op de pagina voor de betreffende subsector.