Registreren en declareren tot en met 2021

Wij vinden het belangrijk dat zorgaanbieders geleverde zorg goed registreren en declareren. Daarom hebben we regels opgesteld voor de verschillende soorten ggz. Per 2022 werken we in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg werken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. Lees er hier alles over.

Op deze pagina vindt u meer informatie over en registreren en declareren tot en met 2021. Klik op de gezochte subsector in het overzicht hieronder.

Registreren en declareren in 2021

De wijzigingen voor de ggz en fz zijn niet groot. De NZa heeft een aanpassing gedaan voor beveiligingsniveau 4 in de gespecialiseerde ggz. Daarnaast hebben we de tarieven voor beschermd wonen in de forensische zorg herijkt en een aantal verduidelijkingen doorgevoerd voor onder meer de basis-ggz. Lees de informatiekaart voor deze en andere wijzigingen.

Registreren en declareren in 2020

Voor 2020 zijn nieuwe maximumtarieven vastgesteld en de regels voor de acute ggz zijn aangepast. De facturatie van eerstelijnsdiagnostiek is vereenvoudigd en er zijn twee nieuwe diagnostiek-dbc's in verband met de nieuwe Wet verplichte ggz. Het onderscheid Psychomotorisch therapeuten en Maatschappelijk Werkenden met/zonder ggz-differentiatie in de dbc-beroepentabel is opgeheven. Zie verder de Informatiekaart Toelichting beleid en regels ggz 2020a en de Informatiekaart Toelichting beleid en regels ggz en fz 2020b.

Tip: zoekt u een specifiek document?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Wilt u verder zoeken, vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …