Registreren en declareren

Wij vinden het belangrijk dat zorgaanbieders geleverde zorg goed registreren en declareren. Daarom hebben we regels opgesteld voor de subsectoren binnen de ggz: de poh-ggz, generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz, langdurige ggz en de forensische zorg. Meer informatie over deze regels vindt u op de pagina Registreren en declareren van de subsector:

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform. Vanaf daar kunt u verder filteren op bijvoorbeeld zorgsector, jaartal of documentsoort.

Registreren en declareren in 2020

Naast een aantal kleine wijzigingen zijn dit de wijzigingen in 2020:

  • We hebben nieuwe maximumtarieven vastgesteld. Om op een zuivere manier te bepalen of tarieven dalen danwel stijgen, vergelijken we volgens het prijspeil in een bepaald jaar de oude met de nieuwe tarieven. Vervolgens tellen we bij de nieuwe tarieven de jaarlijkse inflatiepercentages op. Na deze optelling blijken veel maximumtarieven voor 2020 iets hoger uit te vallen dan die voor 2019.
  • We hebben de regels voor de acute ggz aangepast. 
  • Per 2020 vereenvoudigen wij de facturatie van eerstelijnsdiagnostiek.
  • De Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangt de huidige Wet BOPZ. Wij breiden de diagnostiek-dbc's met 2 prestaties uit.
  • Wij heffen het onderscheid Psychomotorisch therapeuten en Maatschappelijk Werkenden met/zonder ggz-differentiatie in de dbc-beroepentabel op.

Zie verder de Informatiekaart Toelichting beleid en regels geestelijke gezondheidszorg 2020.

Registreren en declareren in 2019

In 2019 is een twintigtal veelal kleinere wijzigingen doorgevoerd. Meer informatie vindt u op de pagina voor de betreffende subsector.