Registreren en declareren

Wij vinden het belangrijk dat zorgaanbieders geleverde zorg goed registreren en declareren. Daarom hebben we regels opgesteld voor de subsectoren binnen de ggz: de poh-ggz, generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz, langdurige ggz en de forensische zorg. Meer informatie over deze regels vindt u op de pagina Registreren en declareren van de subsector:

Registreren en declareren in 2022

Per 2022 gaan we in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg werken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. We nemen afscheid van de dbc’s en zzp’s in de gespecialiseerde ggz, de dbbc’s in de fz en de prestaties in de basis-ggz. Lees er hier alles over.

Registreren en declareren in 2021

De wijzigingen voor de ggz en fz zijn niet groot. De NZa heeft een aanpassing gedaan voor beveiligingsniveau 4 in de gespecialiseerde ggz. Daarnaast hebben we de tarieven voor beschermd wonen in de forensische zorg herijkt en een aantal verduidelijkingen doorgevoerd voor onder meer de basis-ggz. Lees de informatiekaart voor deze en andere wijzigingen.

Registreren en declareren in 2020

Naast een aantal kleine wijzigingen zijn dit de wijzigingen in 2020:

  • We hebben nieuwe maximumtarieven vastgesteld. 
  • We hebben de regels voor de acute ggz aangepast. 
  • Per 2020 vereenvoudigen wij de facturatie van eerstelijnsdiagnostiek.
  • De Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangt de huidige Wet BOPZ. Wij breiden de diagnostiek-dbc's met 2 prestaties uit.
  • Wij heffen het onderscheid Psychomotorisch therapeuten en Maatschappelijk Werkenden met/zonder ggz-differentiatie in de dbc-beroepentabel op.

Zie verder de Informatiekaart Toelichting beleid en regels geestelijke gezondheidszorg 2020a en de Informatiekaart Toelichting beleid en regels ggz en fz 2020b.

Tip: zoekt u een specifiek document?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Wilt u verder zoeken, vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …