Registreren en declareren ggz/fz tot en met 2021

Op deze pagina vindt u meer informatie over en registreren en declareren tot en met 2021. Klik op de gezochte subsector in het overzicht hieronder.

Per 2022 werken we in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. Lees er hier alles over.

Registreren en declareren in 2021

De wijzigingen voor de ggz en fz ten opzichte van 2020 zijn niet groot. De NZa heeft een aanpassing gedaan voor beveiligingsniveau 4 in de gespecialiseerde ggz. Daarnaast hebben we de tarieven voor beschermd wonen in de forensische zorg herijkt en een aantal verduidelijkingen doorgevoerd voor onder meer de basis-ggz. Lees de informatiekaart voor deze en andere wijzigingen.

Introductie over de dbc-systematiek tot en met 2021

De NZa biedt een gratis e-learning aan over het registreren in declareren van dbc's in de gespecialiseerde ggz. Ook is er een online dbc-regeltool waarin we de regels per jaar overzichtelijk op een rijtje zetten.

Tip: zoekt u een specifiek document?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Wilt u verder zoeken, vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …