Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2020 beschikbaar

De nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen is gepubliceerd op ons documentenplatform. Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2020 en gaat in op 1 januari 2020. In de bijlage van deze beleidsregel zijn de nieuwe vergoedingsbedragen voor de (medische) vervolgopleidingen in de ggz opgenomen.

©isk

Vanaf 2020 bepaalt de NZa de hoogte van de vergoedingsbedragen voor de ggz-opleidingen op basis van een eigen kostenonderzoek. Het gaat om opleidingen voor zeven beroepen: Gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater in de ggz, klinisch geriater in de ggz en verpleegkundig specialist ggz. In de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage voor de ggz-opleidingen is rekening gehouden met het verschil in kosten tussen kleinere en grotere instellingen.

De beschikbaarheidbijdrage sluit nu beter aan op de kosten van het opleiden. Zorgpartijen zien de nieuwe vergoedingsbedragen als een belangrijke stap op weg naar een beter opleidingsklimaat in de ggz. In de komende jaren volgen kostenonderzoeken voor meer opleidingen.