NZa begint kostprijsonderzoek in ggz en forensische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit start dit jaar in nauwe samenwerking met het veld een  kostprijsonderzoek in de ggz en forensische zorg (fz). Met de uitkomsten wil de NZa de tarieven van de ggz en fz per 2020 herijken. 

Man kijkt naar computerschermen

De tarieven voor de meeste prestaties in de ggz en fz zijn sinds 2014 jaarlijks geïndexeerd. Sinds die tijd heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden. In 2014 is de generalistische basis-ggz ingevoerd. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ggz-zorg voor jeugd. Daarnaast werken wij samen met het zorgveld aan een nieuwe manier van bekostigen voor de gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz en forensische zorg.

Momenteel loopt een Europese aanbesteding om het onderzoeksbureau te selecteren die de NZa bij het kostenonderzoek gaat ondersteunen. Ook is een expertgroep van aanbieders, zorgverzekeraars en branchepartijen vanaf het begin nauw betrokken bij dit traject.

De uitvraag van kosten over het kalenderjaar 2017 vormt de basis van het onderzoek. Deze uitvraag start in december 2018. Op basis van de uitkomsten berekent het onderzoeksbureau de kostprijzen. Deze vertaalt de NZa vervolgens naar nieuwe, passende tarieven per 2020.

Via onze website houden we betrokkenen en belangstellenden regelmatig op de hoogte. De zorgaanbieders die geselecteerd worden om mee te doen aan het kostenonderzoek ontvangen hiervan binnenkort een afzonderlijk bericht.