Factsheet nieuwe bekostiging

Deze factsheet gaat in op het hoe en waarom van de nieuwe bekostiging voor de ggz en fz.