Zorginnovaties

Levert uw zorgvernieuwing méér waarde voor een zorgeuro? Dan kan uw zorginnovatie de maatschappij veel opleveren in termen van gezondheid, kwaliteit en/of betaalbaarheid van zorg. Daarom helpt de NZa zorgvernieuwers op weg.

Wij wijzen hen op de ruimte voor innovatie in de bestaande regels. Of we ontwikkelen samen met hen nieuwe (experimentele) regels. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Meestal kunt u uw innovatie binnen de bestaande regels van de kraamzorg, verloskundige zorg en medisch specialistische zorg financieren. Meer weten? Bekijk het filmpje over e-health en lees onze  wegwijzer 2019. Daarnaast vindt u op de site zorg voor innoveren relevante informatie.

Sinds 1 januari 2017 is integrale bekostiging van geboortezorg mogelijk. Dit kan aan de hand van de beleidsregel integrale geboortezorg (BR/REG-18150) of op basis van de beleidsregel innovatie (BR/REG-17163) . Zorgaanbieders in de geboortezorg kunnen vrijwillig gebruik maken van deze mogelijkheid om te experimenteren met integrale bekostiging. Integrale bekostiging heeft als doel om een betere samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders te faciliteren, waardoor de kwaliteit van zorg voor moeder en kind kan verbeteren.

Wilt u alles weten, lees dan onze Informatiekaart. Of bekijk onze video Integrale geboortezorg.

Experimenteren met een zorgvernieuwing

Om innovaties in de praktijk uit te proberen en betaald te krijgen, heeft de NZa de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten en de regeling innovatie voor kleinschalige experimenten opgesteld. Deze regels maken het mogelijk om maximaal 3 jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Dit kan gaan om nieuwe diagnostiek of behandeling, maar ook om (innovatief bekostigen van) anders organiseren/samenwerken of de inzet van ICT en e-health. Meer informatie hierover leest u in de nieuwe Informatiekaart Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten.

Wilt u aansluiten bij een bestaand experiment?

Op de pagina Lopende innovatie experimenten vindt u een overzicht van de huidige innovaties. Andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen ook aansluiten bij een lopend experiment. Dit betekent dat zij met dezelfde zorg gaan experimenteren. Om aan te kunnen sluiten gebruikt u het aansluitersformulier voor zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Na afloop van een experiment

Deelnemende partijen delen aan het eind van de looptijd of de resultaten van het experiment met de NZa. Bij positieve resultaten kijken we gericht of de bestaande regels verdere opschaling voldoende faciliteren.