Zorginnovaties

Levert uw zorgvernieuwing méér waarde voor een zorgeuro? Dan kan uw zorginnovatie de maatschappij veel opleveren in termen van gezondheid, kwaliteit en/of betaalbaarheid van zorg. Daarom helpt de NZa zorgvernieuwers op weg. Want er is ruimte voor financiering van de innovatie binnen de bestaande regels. Of we ontwikkelen samen nieuwe (experimentele) regels. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Online magazine - special Innovatie

De meeste innovaties worden aangemeld in de eerstelijnszorg. Voorbeelden zijn nieuwe werkwijzen in ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes patiënten, of samenwerking over de schotten heen. Lees meer over voorbeelden van innovatie in ons Online magazine Zorginnovaties van 2012 tot nu.

Mogelijkheden voor innovatie in de regels

Meestal kunt u uw innovatie binnen de bestaande regels van de kraamzorg, verloskundige zorg en medisch specialistische zorg financieren. Meer weten? Bekijk het filmpje over e-health en lees onze Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Daarnaast vindt u op de site Zorg voor innoveren relevante informatie.

Sinds 1 januari 2017 is integrale bekostiging van geboortezorg mogelijk. Dit kan aan de hand van de Beleidsregel Integrale geboortezorg (BR/REG-18150) of op basis van de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten (BR/REG-19158) . Zorgaanbieders in de geboortezorg kunnen vrijwillig gebruik maken van deze mogelijkheid om te experimenteren met integrale bekostiging. Integrale bekostiging heeft als doel om een betere samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders te faciliteren, waardoor de kwaliteit van zorg voor moeder en kind kan verbeteren.

Bekijk ook onze video over Integrale geboortezorg.

Experimenteren met een zorgvernieuwing

Om innovaties in de praktijk uit te proberen en betaald te krijgen, heeft de NZa de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten (BR/REG-19158) en de Regeling Innovatie voor kleinschalige experimenten (NR/REG-1928) opgesteld. Deze regels maken het mogelijk om maximaal 3 jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Dit kan gaan om nieuwe diagnostiek of behandeling, maar ook om (innovatief bekostigen van) anders organiseren/samenwerken of de inzet van ICT en e-health. Meer informatie hierover leest u in de nieuwe Informatiekaart Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten. Een aanvraag indienen doet u door het Format voor overeenkomst Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties in te vullen.

Wilt u aansluiten bij een bestaand experiment?

Op de pagina Lopende innovatie experimenten vindt u een overzicht van de huidige innovaties. Andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen ook aansluiten bij een lopend experiment. Dit betekent dat zij met dezelfde zorg gaan experimenteren. Om aan te kunnen sluiten gebruikt u de Aansluitersovereenkomst innovatie (zorgaanbieder en zorgverzekeraar).

Na afloop van een experiment

Deelnemende partijen delen aan het eind van de looptijd of de resultaten van het experiment met de NZa. Bij positieve resultaten kijken we gericht of de bestaande regels verdere opschaling voldoende faciliteren.

Voorbeelden van zorginnovaties

Het overgrote deel van de bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangevraagde innovatie-experimenten komt na verloop van tijd terecht in de reguliere regels. Dat betekent dat de innovaties deel gaan uitmaken van gewone zorg. In ons magazine 'Zorginnovaties van 2012 tot nu...' presenteren we enkele voorbeelden.