Medicijnen prepareren
© ISK

Registreren en declareren

Regels farmaceutische zorg 2021

Voor 2021 hebben wij geen inhoudelijke wijzigingen door gevoerd in de regels voor de farmaceutische zorg. 

In de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg (BR/REG-20128) vindt u een lijst met prestaties die u in 2021 in rekening kunt brengen, zoals de terhandstelling. Ook staat hierin welke deelprestaties u aan deze prestaties kunt toevoegen. Daarnaast vindt u er de regels voor avond-, nacht- en zondagdienstverlening en over de farmaceutische begeleiding bij een ziekenhuisopname.

Regels farmaceutische zorg 2022

  • De behandelomschrijvingen (de prestaties) zijn meer consumentvriendelijk opgeschreven, zodat patiënten de nota’s beter kunnen begrijpen.
  • Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is toegevoegd aan de bepaling met uitzonderingen op het eenmalig in rekening brengen van de prestatie Terhandstelling van een geneesmiddel. Dat betekent dat de apotheek deze prestatie meerdere keren per voorschrift mag declareren als het CBG verzoekt om een kleinere hoeveelheid van het medicijn te verstrekken dan op het recept genoemd staat. Daarmee zorgen we ervoor dat patiënten zo min mogelijk geraakt worden door de gevolgen van (dreigende) geneesmiddelentekorten.
  • De prestatiebeschrijvingen bieden zorgaanbieders en zorgverzekeraars de ruimte om een eigen keuze te maken over de inzet van vormen van digitale zorg. In de toelichting van de beleidsregel beschrijven we de ruimte voor digitale zorg en verwijzen we naar de Wegwijzer bekostiging digitale zorg.
  • In de prestatiebeschrijvingen wordt duidelijker dat wanneer gesproken wordt over de patiënt daarmee ook ‘diens verzorger’ wordt bedoeld. Niet alle patiënten zijn in staat om voor zichzelf op te treden. Zij kunnen zich dan laten vertegenwoordigen door een verzorger.