Registreren en declareren

In de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg - BR/REG-20128 vindt u een lijst met prestaties die u in rekening kunt brengen, zoals de terhandstelling. Ook staat hierin welke deelprestaties u aan deze prestaties kunt toevoegen. Daarnaast vindt u er de regels voor avond-, nacht- en zondagdienstverlening en over de farmaceutische begeleiding bij een ziekenhuisopname.

Registreren en declareren in 2020

De belangrijkste veranderingen in 2020:

Voor 2020 voeren wij geen inhoudelijke wijzigingen door in de regels voor farmaceutische zorg.  De regels zijn vooral tekstueel aangepast; er zijn omschrijvingen aangescherpt en een flink aantal begrippen toegevoegd. Daarnaast zijn delen van de beleidsregel in een meer logische volgorde gezet en zijn de paragraafnummers omgezet naar artikelnummers. Direct naar de beleidsregel.
 

Registreren en declareren in 2019

De belangrijkste wijziging in 2019:

  • In de beleidsregel wordt de omschrijving van de zorgprestatie 'Bijzondere magistrale bereiding' aangepast. Lees meer hierover in de beleidsregel.

Tip: zoekt u een document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …