Medicijnen prepareren
Beeld: ©ISK

Registreren en declareren farmaceutische zorg

Belangrijkste wijzigingen in 2023

  • Met ingang van 2023 brengt een zorgaanbieder één tarief in rekening voor de terhandstelling van alle receptplichtige geneesmiddelen die onderdeel zijn van de geïndividualiseerde distributievorm (GDV). De zorgaanbieder mag dus niet langer een terhandstelling per receptplichtig geneesmiddel in de GDV in rekening brengen.

Belangrijkste wijzigingen in 2022

  • De behandelomschrijvingen (de prestaties) zijn meer consumentvriendelijk opgeschreven, zodat patiënten de nota’s beter kunnen begrijpen.
  • Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is toegevoegd aan de bepaling met uitzonderingen op het eenmalig in rekening brengen van de prestatie Terhandstelling van een geneesmiddel. Dat betekent dat de apotheek deze prestatie meerdere keren per voorschrift mag declareren als het CBG verzoekt om een kleinere hoeveelheid van het medicijn te verstrekken dan op het recept genoemd staat. Daarmee zorgen we ervoor dat patiënten zo min mogelijk geraakt worden door de gevolgen van (dreigende) geneesmiddelentekorten.
  • De prestatiebeschrijvingen bieden zorgaanbieders en zorgverzekeraars de ruimte om een eigen keuze te maken over de inzet van vormen van digitale zorg. In de toelichting van de beleidsregel beschrijven we de ruimte voor digitale zorg en verwijzen we naar de Wegwijzer bekostiging digitale zorg.
  • In de prestatiebeschrijvingen wordt duidelijker dat wanneer gesproken wordt over de patiënt daarmee ook ‘diens verzorger’ wordt bedoeld. Niet alle patiënten zijn in staat om voor zichzelf op te treden. Zij kunnen zich dan laten vertegenwoordigen door een verzorger.
  • We hebben een nieuwe facultatieve prestatie opgenomen in de regels voor farmaceutische zorg. Deze facultatieve prestatie richt zich op het begeleiden van patiënten om het geneesmiddelengebruik te optimaliseren, in samenwerking met de huisarts