Registreren en declareren

In de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg (BR/CU-19147) vindt u een lijst met prestaties die u in rekening kunt brengen, zoals de terhandstelling. Ook staat hierin welke deelprestaties u aan deze prestaties kunt toevoegen. Daarnaast vindt u er de regels voor avond-, nacht- en zondagdienstverlening en over de farmaceutische begeleiding bij een ziekenhuisopname.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.

De belangrijkste wijziging in 2019

  • In de beleidsregel wordt de omschrijving van de zorgprestatie 'Bijzondere magistrale bereiding' aangepast. Lees meer hierover in de beleidsregel.