Informatieplicht

Mensen moeten weten wat hun medicijnen kosten en welk deel van de rekening zij zelf moeten betalen. Daarom hebben wij regels opgesteld voor de informatie aan patiënten. Deze regels vindt u in de Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg (NR/REG-2217).

Heldere informatie over medicijnen

In Artikel 4 van de Regeling (NNR/REG-2217) leest u hoe u uw declaratie opstuurt naar uw patiënt. Ook bent u verplicht om:

  1. Een standaardprijslijst op een zichtbare plaats te tonen. Dit is belangrijk voor patiënten die niet verzekerd zijn of geen verzekering hebben bij de verzekeraar waarmee u zaken doet. Aan welke eisen deze prijslijst moet voldoen, leest u in paragraaf 5.2 van de bovengenoemde Regeling (NR/REG-2217).
  2. Uw patiënten goed voor te lichten. Algemene regels over het goed voorlichten van patiënten vindt u in de Regeling transparantie zorgaanbieders (TH/NR-018).