Farmaceutische zorg

Hier vindt u nieuws, updates en ontwikkelingen over de farmaceutische zorg. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het declareren van zorg en welke tarieven gelden er?

NZa publiceert nieuwe tarieven voor 2023

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de NZa de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet. In een informatiekaart zetten wij op een rij welke indexcijfers we hanteren en hoe de tariefaanpassingen er per sector in grote lijnen uitzien. Er zijn vormen van zorg waarvoor de NZa geen tarieven vaststelt. De NZa vertrouwt erop dat zorgverzekeraar en zorgaanbieder de hogere prijsindex op een passende manier vertalen in hun afspraken. Lees het volledige nieuwsbericht.

Regels farmaceutische zorg 2023 bekend

We hebben onze regels voor de farmaceutische zorg voor 2023 gepubliceerd. Lees ook ons nieuwsbericht.

Actuele ontwikkelingen

Actie beroepsvereniging van apothekersassistenten Optima Farma
De beroepsvereniging van apothekersassistenten Optima Farma is naar aanleiding van ons verkennend onderzoek Toegankelijkheid openbare apotheekzorg een actie gestart #WeSlikkenHetNietLanger. Daarin roept zij haar leden op om meldingen aan de NZa te sturen over de problemen waar zij tegenaan lopen. Wij zijn op de hoogte van de problemen waar apotheekmedewerkers tegenaan lopen en zijn hierover ook in gesprek met Optima Farma. De NZa kan deze problemen echter niet oplossen.

In het rapport van het verkennend onderzoek  concludeert de NZa dat de arbeidsmarktproblematiek een potentieel risico is voor de continuïteit van apotheekzorg. In de aanbevelingen die we in het rapport doen roepen wij werkgevers en zorgverzekeraars op om (meer) het gesprek daarover aan te gaan. Bovendien doen wij een extra aanbeveling om meer oog te hebben voor werkdruk en werkplezier van de professionals in deze sector. Wij verwijzen  voor het werken aan structurele oplossingen naar werkgevers en zorgverzekeraars die hier primair bij betrokken zijn. Bij deze partijen ligt primair de verantwoordelijkheid voor een goed functionerende sector. Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd blijkt dat er voldoende ruimte is om goede afspraken te maken. Wij roepen apothekers en zorgverzekeraars op hier gezamenlijk tot structurele oplossingen te komen.

Mocht u nog vragen hebben over (een vervolg op) de meldactie, dan verwijzen wij u naar Optima Farma.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de eerstelijnszorg en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg 2022 leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Ik zoek naar …