Farmaceutische zorg

Hier vindt u nieuws, updates en ontwikkelingen over de farmaceutische zorg. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het declareren van zorg en welke tarieven gelden er?

Actuele ontwikkelingen

Verkennend onderzoek toegankelijkheid apotheekzorg van start
De NZa is een verkennend onderzoek gestart naar de toegankelijkheid van apotheekzorg. In dit onderzoek gaan we in op ontwikkelingen rondom de toegankelijkheid van apotheekzorg, de arbeidsmarktsituatie en de tarieven. Dit doen we onder andere aan de hand van beschikbare gegevens over de arbeidsmarkt, Vektis-data en interviews met verschillende partijen. Het doel hiervan is om de toegankelijkheid van apotheekzorg te borgen. In de apotheekzorg gelden vrije tarieven: de NZa stelt dus geen tarieven vast. Wel kan het onderzoek een handvat bieden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om in dialoog tot contractafspraken te komen. Naar verwachting stellen we het rapport vast in het tweede kwartaal van 2021.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de eerstelijnszorg en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Ik zoek naar …