Farmaceutische zorg

Hier vindt u nieuws, updates en ontwikkelingen over de farmaceutische zorg. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het declareren van zorg en welke tarieven gelden er?

Regels farmaceutische zorg 2023 bekend

We hebben onze regels voor de farmaceutische zorg voor 2023 gepubliceerd. Lees ook ons nieuwsbericht.

Regels farmaceutische zorg 2022 bekend

We hebben onze regels voor de farmaceutische zorg voor 2022 gepubliceerd. Deze regelsvindt u op de pagina Registreren en declareren.

Actuele ontwikkelingen

Actie beroepsvereniging van apothekersassistenten Optima Farma
De beroepsvereniging van apothekersassistenten Optima Farma is naar aanleiding van ons verkennend onderzoek Toegankelijkheid openbare apotheekzorg een actie gestart #WeSlikkenHetNietLanger. Daarin roept zij haar leden op om meldingen aan de NZa te sturen over de problemen waar zij tegenaan lopen. Wij zijn op de hoogte van de problemen waar apotheekmedewerkers tegenaan lopen en zijn hierover ook in gesprek met Optima Farma. De NZa kan deze problemen echter niet oplossen.

In het rapport van het verkennend onderzoek  concludeert de NZa dat de arbeidsmarktproblematiek een potentieel risico is voor de continuïteit van apotheekzorg. In de aanbevelingen die we in het rapport doen roepen wij werkgevers en zorgverzekeraars op om (meer) het gesprek daarover aan te gaan. Bovendien doen wij een extra aanbeveling om meer oog te hebben voor werkdruk en werkplezier van de professionals in deze sector. Wij verwijzen  voor het werken aan structurele oplossingen naar werkgevers en zorgverzekeraars die hier primair bij betrokken zijn. Bij deze partijen ligt primair de verantwoordelijkheid voor een goed functionerende sector. Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd blijkt dat er voldoende ruimte is om goede afspraken te maken. Wij roepen apothekers en zorgverzekeraars op hier gezamenlijk tot structurele oplossingen te komen.

Mocht u nog vragen hebben over (een vervolg op) de meldactie, dan verwijzen wij u naar Optima Farma.

Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de eerstelijnszorg en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg 2022 leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zij zich houden aan de wetten en regels.

Ik zoek naar …