Registreren en declareren

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.

Registreren en declareren in 2019?

Voor het jaar 2019 geldt de volgende regelgeving voor eerstelijnsverblijf:

In onze Circulaire regelgeving eerstelijnsverblijf 2019 (CI/18/06c) worden de wijzigingen in de regelgeving voor 2019 uitgelegd.

Registreren en declareren in 2018

Inhoudelijk zijn de regels hetzelfde gebleven als in 2017. Wel hebben we een aantal zaken verduidelijkt, bijvoorbeeld de bekostiging van zorg door de psycholoog. De zorg die de psycholoog levert wordt niet bekostigd vanuit het elv-tarief, maar wordt apart bekostigd. Meer informatie hierover leest u in regels van de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz.

Kijk hier voor de in 2018 geldende regels voor eerstelijnsverblijf.