Eerstelijnsverblijf is een kort medisch noodzakelijk verblijf voor mensen die niet in aanmerking komen voor medisch-specialistische zorg, maar ook niet naar huis kunnen. Eerstelijnsverblijf valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Dit verblijf kan in de eerste lijn plaatsvinden omdat:

  • er geen noodzaak (meer) is tot medisch-specialistische zorg;
  • de inschatting is dat er op (korte) termijn herstel te verwachten is en de patiënt naar huis kan;
  • de patiënt een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden.

Voor meer informatie, bekijk de video over het huisartsenhospitaal.

Wat doet de NZa?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen samen over de kwaliteit, de prijs en het aantal behandelingen in de zorg. Waar nodig stellen wij regels op voor het registreren en declareren van behandelingen. Ook houden wij toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders of ze zich houden aan de wetten en regels. 

Wij beschrijven welke zorg er geleverd wordt in het eerstelijnsverblijf en stellen de hoogte van de tarieven vast. 

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.