Herijking beschikbaarheidbijdragen seh en acute verloskunde

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de beschikbaarheidbijdragen voor de spoedeisende hulp (seh) en de acute verloskunde herijkt. Dat is nodig om de subsidie gemiddeld kostendekkend te houden. Op basis van een kostenonderzoek is sprake van een stijging van de beschikbaarheidbijdragen voor de seh en een lichte daling van de bijdrage voor acute verloskunde. 

Acute verloskunde en SEH
Beeld: ©isk

Alle inwoners van Nederland moeten kunnen rekenen op acute zorg als zij dat nodig hebben.  Dat betekent dat een aantal ziekenhuizen naast de betaling voor de behandelingen door de zorgverzekeraars ook een beschikbaarheidsbijdrage krijgen om hun seh en acute verloskunde open te kunnen houden. Het RIVM berekent welke ziekenhuizen hier recht op hebben volgens de 45 minutennorm.

Tijdens het kostenonderzoek konden we niet alle recente ontwikkelingen meenemen. Daarom zullen we in 2020 verder onderzoek doen.

Welke vormen van zorg onder de beschikbaarheidsbijdragen vallen ligt vast in de regelgeving van het ministerie van VWS. Dit jaar gaan we samen met het ministerie en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) opnieuw naar de afbakening kijken.