Print

Rijbewijskeuring

De NZa stelt tarieven en prestaties vast voor de medische keuring voor een rijbewijs die een medisch specialist, psychiater en huisarts kunnen uitvoeren. Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Vooral over de keuring door medisch specialisten krijgen we veel vragen. We hebben deze in de factsheet 'Wat moet ik betalen voor mijn rijbewijskeuring bij de medisch specialist?' op een rijtje gezet.

 • Waarom moet ik een rijbewijskeuring ondergaan?

  Voor een rijbewijskeuring is een verzoek van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) nodig. Dit geldt niet bij een rijbewijskeuring door een huisarts.

  Voor meer informatie over het keuringsbeleid (bijvoorbeeld waarom u gekeurd moet worden, door welke arts u zich moet laten keuren, de procedure en inhoud van de keuring, klachten of bezwaren over de keuring) kunt u terecht bij het CBR.

  Sluiten
 • Wie bepaalt het tarief van de keuring?

  De NZa bepaalt het tarief voor de rijbewijskeuringen. Dit geldt zowel voor de keuringen in het kader van de eigen verklaring als voor de keuringen op last van de politie (vorderingsprocedure).

  Rijbewijskeuringen hebben een maximumtarief. Zorgaanbieders mogen wel minder in rekening brengen, maar nooit meer dan dit tarief. De NZa berekent de tarieven exclusief btw. Dit betekent dat een keuringsarts naast onderstaande tarieven ook nog btw in rekening brengt. De Belastingdienst stelt hiervoor een btw-percentage vast. Dit percentage kan per jaar verschillen.

   

  Sluiten
 • Hoe is de vergoeding van rijbewijskeuringen geregeld?

  Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakket en worden dus niet standaard voor iedereen vergoed. U krijgt alleen een vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten die de keuring dekt. Daarnaast is het voor vergoeding soms van belang dat u voor de keuring een verwijzing heeft van het CBR. Meer informatie over de vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

  De rekening voor een rijbewijskeuring wordt altijd gestuurd aan diegene die is gekeurd. Dit is ook het geval wanneer het CBR om de keuring heeft gevraagd.

  Sluiten
 • Wat mogen medisch specialisten en psychiaters in rekening brengen voor een rijbewijskeuring?

  In onze factsheet 'Wat moet ik betalen voor mijn rijbewijskeuring bij de medisch specialist?' vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden hierop.

  Sluiten
 • Wat kan ik doen als de rekening niet klopt?

  Als u vragen heeft over de juistheid van uw rekening, dan kunt u die stellen aan uw keuringsarts of bij de instelling waar u gekeurd bent. Als de rekening volgens u niet klopt, dan kunt u een klacht indienen bij de keuringsarts of een beroep doen op de klachtenprocedure van de keurende instelling.

  Daarnaast kunt u een melding doen op onze website www.nza.nl. Uw melding is waardevol en helpt ons in ons toezicht op de zorg. Aan de hand van uw melding kunnen we een keuringsarts of instelling aanspreken en handhavingsmaatregelen nemen als zij zich niet aan hun wettelijke taken houden.

  Sluiten