Print

Dbc-systematiek

 • Wat is een diagnose-behandelcombinatie (dbc)?

  Een diagnose-behandelcombinatie (dbc) is de totale ziekenhuisbehandeling. Dus het gehele behandeltraject, vanaf de diagnose van de specialist tot en met eventuele ziekenhuisbehandeling en bijbehorende nacontrole(s). Een dbc bestaat dus uit alle activiteiten van een ziekenhuis en medisch specialist die het gevolg zijn van een bepaalde zorgvraag.

  Diagnose en behandeling leiden samen tot één prijs die het ziekenhuis in rekening brengt. Dit wordt vastgelegd in één administratieve code: de zogenoemde dbc-prestatiecode. Elke dbc heeft een eigen tarief. Het ziekenhuis betaalt uit dat tarief de kosten voor het vastgoed, de apparatuur, geneesmiddelen en materialen, en de loonkosten van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers. 

  Een dbc kan maximaal 120 dagen open blijven staan. Als de dbc afgesloten is, verstuurt het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar of direct naar de patiënt. 

  Sluiten
 • Waarom zijn dbc's ingevoerd?

  De overheid wil marktwerking in de gezondheidszorg stimuleren en bevorderen dat patiënten en verzekerden bewuster kiezen voor zorg.

  Het dbc-systeem geeft ziekenhuizen en zorgverzekeraars:

  • de mogelijkheid voor een aantal ziekenhuisbehandelingen te onderhandelen over de prijs en kwaliteit. Dit biedt zorgverzekeraars betere mogelijkheden bij het inkopen van kwalitatief goede en betaalbare zorg. Uiteindelijk profiteert de consument ervan als zorgverzekeraars goede afspraken maken met zorgaanbieders.
  • meer en beter inzicht in behandelingskosten. Hierdoor kunnen ziekenhuizen hun bedrijfsvoering verbeteren en zo betaalbare en doelmatige zorg (blijven) leveren.

  Sluiten
 • Voor welke behandelingen moet ik eerst contact met mijn zorgverzekeraar opnemen?

  Voor het kostenbedrag van een groot deel van de medisch-specialistische behandelingen gelden geen wettelijk vastgestelde maximumtarieven, maar vrije prijzen. Het kostenbedrag is het bedrag per zorgproduct dat in rekening mag worden gebracht als vergoeding van de ziekenhuiskosten.

  Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen afspraken maken over de prijs van het kostenbedrag per zorgproduct en de kwaliteit van de behandelingen. De verzekeraar bepaalt zelf met welke ziekenhuizen een contract wordt gesloten.

  Informeer bij uw zorgverzekeraar
  Om zeker te weten of uw zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis van uw keuze, kunt u het beste contact met uw zorgverzekeraar opnemen. Uw zorgverzekeraar publiceert deze informatie waarschijnlijk ook op zijn website.

  Welke tarieven?

  • Als uw zorgverzekeraar voor behandelingen in het vrije segment (prijs)afspraken heeft gemaakt met een ziekenhuis, dan gelden de afgesproken tarieven.
  • Als uw zorgverzekeraar voor deze behandelingen geen afspraken heeft gemaakt met het ziekenhuis waar uw specialist werkt, dan kunt u worden verwezen naar een ziekenhuis waar de zorgverzekeraar wel een contract mee heeft maar waarmee u onbekend bent. Wilt u toch naar de u bekende specialist of het u bekende ziekenhuis, informeer dan altijd eerst bij de zorgverzekeraar naar de mogelijkheden en de vergoeding van de behandeling. In een ziekenhuis waarmee de zorgverzekeraar geen afspraken heeft, geldt de standaardprijslijst van het ziekenhuis.

  Hieronder een aantal dbc-zorgproducten waarbij verzekeraar en ziekenhuis vrij mogen onderhandelen over het kostenbedrag.

  Let op: Deze lijst is niet compleet. Raadpleeg voor een compleet overzicht uw zorgverzekeraar.

  • Baarmoederhalsafwijkingen (cervixafwijkingen)
  • Blaasoperaties
  • Borstverkleining en borstlift
  • Chronisch hartfalen
  • Chronische ontsteking van bekken/wervelkolom als gevolg van reuma (spondylitis ankylopoetica)
  • Diabetes (suikerziekte) 
  • Fijnvlekkige longafwijkingen (interstitiële aandoeningen) 
  • Hernia 
  • Heupoperatie artrose 
  • Incontinentie bij vrouw 
  • Jicht 
  • Keel- en neusamandelen (adenoïd en tonsillen) 
  • Knieoperatie-artrose 
  • Liesbreuk (hernia inguinalis) 
  • Niersteen 
  • Spataderen (varices)
  • Staar (cataract) 
  • Terugstroom van maaginhoud in slokdarm 
  • Chronische bovenbuikklachten (dyspepsie functioneel) 
  • Urineleidersteen 
  • Zwangerschapsdiabetes 

  Sluiten
 • Wat is een standaardprijslijst?

  Op een standaardprijslijst staan de prijzen die een zorgaanbieder in rekening brengt voor zijn behandelingen als deze rechtstreeks met de consument verrekend worden.

  Zorgaanbieders voor medisch-specialistische zorg zijn verplicht hun prijzen voor het gereguleerde en vrije segment bekend te maken via zo'n standaardprijslijst.

  Op de standaardprijslijst staan de prijzen vermeld die gelden wanneer u niet verzekerd bent of wanneer uw verzekeraar geen contract heeft met het desbetreffende ziekenhuis. Deze tarieven gelden dus alleen als u rechtstreeks aan de zorgaanbieder betaalt. Dit zijn niet dezelfde tarieven als de contractstarieven die de zorgaanbieder met de zorgverzekeraar afgesproken heeft, want deze worden tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar verrekend.

  U kunt bij de zorgaanbieder de passantentarieven opvragen. De zorgaanbieder is verplicht de standaardprijslijst online te publiceren en opvraagbaar te hebben. Ook kunt u bij uw zorgverzekeraar opvragen wat een toekomstige behandeling zal betekenen voor uw eigen risico (hoeveel eigen risico u moet betalen voor de behandeling).

  Sluiten