Print

Ziekenhuisrekeningen

Dit jaar doet de NZa onderzoek naar correct declareren in de ziekenhuiszorg. Ziekenhuizen mogen niet meer declareren dan nodig is, en verzekeraars hebben de plicht om ziekenhuisrekeningen goed te controleren. Uit onderzoek van de NZa blijkt dat verzekeraars hun controles kunnen verbeteren.

Patiënten die vragen hebben over hun rekening, kunnen daarvoor bij hun verzekeraar terecht. Die moet informatie geven over de behandeling die het ziekenhuis gedeclareerd heeft, en kan op zijn beurt het ziekenhuis weer om opheldering vragen. Het is de taak van de verzekeraar declaraties goed te controleren. De NZa spreekt verzekeraars er dit jaar ook extra op aan.

Een melding indienen
Hieronder staan de veelgestelde vragen over ziekenhuisrekeningen en het doen van een melding. Wilt u na het lezen van de veelgestelde vragen een melding doen? In dat geval kunt u hiervoor het meldingenformulier gebruiken.

 • Hoe kan ik mijn rekening controleren?

  U kunt in drie stappen uw rekening controleren:

  • 1. Bekijk de declaratiecode of zorgproductcode op uw rekening of vergoedingenoverzicht
   De declaratiecode is een code van zes tekens, bijvoorbeeld '15D058', de DBC-zorgproductcode is negen cijfers. U heeft aan één van beide codes genoeg om het juiste tarief te vinden. Deze codes vindt u terug op de nota van het ziekenhuis. U kunt uw ziekenhuis of verzekeraar hier naar vragen.

  • 2. Zoek de prijs die hoort bij de codes

   -
   Gaat uw rekening over een behandeling die is begonnen op of na 1 januari 2012?
   Dan kunt u met de DBC-zorgproducten tariefapplicatie de juiste informatie vinden. Dit doet u door in de applicatie te zoeken op uw declaratie- of zorgproductcode. De prijzen die u ziet zijn maximumprijzen. Wanneer de declaratiecode begint met het getal 14 of 16, dan ziet u bij 'totaal' het maximale bedrag dat de zorgaanbieder in rekening mag brengen. Begint de declaratiecode met het getal 15 of 17, ga dan verder naar stap 3.

   - Gaat uw rekening over een behandeling die is begonnen in 2011 of eerder?
   In dit geval gebruikt u de declaratiecode om te zoeken in de DBC-tarieven van 2011 en eerder. De prijzen die u hier ziet zijn maximumprijzen. Wanneer de declaratiecode begint met het getal 14 of 16, dan ziet u bij 'totaal' het maximale bedrag dat de zorgaanbieder in rekening mag brengen. Begint de declaratiecode met het getal 15 of 17, ga dan verder naar stap 3.

  • 3. Vraag uw zorgverzekeraar naar de prijs die is afgesproken met uw zorgaanbieder
   Begint de declaratiecode met het getal 15 of 17? Dan heeft u zorg gekregen waar geen  vaste prijzen voor gelden, uit het zogenoemde b-segment. Uw zorgverzekeraar heeft over deze prijs onderhandeld met zorgaanbieders. Of er een prijs is afgesproken, en welke, kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

  Sluiten
 • Hoe kan ik een melding indienen over een ziekenhuisrekening?

  U kunt uw melding bij de NZa indienen via het meldingenformulier

  Om uw melding mee te kunnen nemen in het NZa-onderzoek naar mogelijk te hoge ziekenhuisrekeningen, ontvangen wij graag van u de volgende informatie:

  • de dbc-zorgproductcode van negen cijfers
  • het medisch specialisme (bijvoorbeeld 'cardiologie')
  • de declaratiecode
  • de openings- en sluitdatum van de dbc-zorgproductcode
  • alle geregistreerde zorgactiviteiten van zes cijfers
  • de diagnosecode
  • het zorgtype (11 = regulier, 21 = vervolg, 13 is intercollegiaal consult)
  • de naam van de instelling  
  • de naam van uw zorgverzekeraar.

  Deze informatie kunt u vinden op uw rekening of opvragen bij het ziekenhuis. 
   
  Behandeling van uw melding
  Het signalenteam van de NZa neemt uw melding in behandeling. In het onderzoek naar declaraties van ziekenhuizen neemt de NZa alle binnenkomende meldingen mee over hoge ziekenhuisrekeningen. De NZa bewaakt het algemeen consumentenbelang, wij kunnen u daarom niet persoonlijk vertellen wat we met uw melding hebben gedaan. Uw informatie is wel waardevol voor ons en helpt in ons toezicht op de zorg.
   
  Wat kunt u zelf doen?
  U kunt uw rekening controleren of uw verzekeraar hier om vragen. Uw verzekeraar moet informatie geven over de behandeling die het ziekenhuis heeft gedeclareerd. Als dat nodig is kan de verzekeraar het ziekenhuis weer om opheldering vragen.

  De NZa kan niet van individuele rekeningen controleren of deze kloppen. Dat komt omdat de hoogte van een rekening onder andere afhankelijk is van welke zorg u precies nodig heeft, en welke zorg u kreeg van de medisch specialist. Als u een vraag heeft over of uw rekening klopt, kunt u daarmee terecht bij uw verzekeraar.

  Het is de taak van de verzekeraar om declaraties goed te controleren. De NZa spreekt verzekeraars er in 2013 ook extra op aan dat ze hun controles op orde moeten hebben. Zie ook het nieuwsbericht: verzekeraar moet ziekenhuisrekening beter controleren.

  Komt u er met uw verzekeraar niet uit? In dat geval kunt u de hulp inschakelen van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

  Sluiten
 • Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn ziekenhuisrekening?

  Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor een duidelijk overzicht van wat u vergoed krijgt van een nota. Voor vragen over dit vergoedingenoverzicht kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Ook bij twijfel of uw declaratie juist is neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

  Zorgaanbieders moeten een duidelijke en overzichtelijke nota opstellen. Met vragen over deze rekening kunt u terecht bij uw zorgaanbieder.

  Sluiten
 • De bedragen op mijn nota zijn anders dan de NZa-tarieven. Kan dat?

  Ja, dit kan in twee gevallen:

  • Het bedrag op de nota is lager dan het maximumtarief
   De tarieven die de NZa vaststelt zijn maximumtarieven. Een zorgaanbieder mag dus een lager bedrag in rekening brengen dan het NZa-tarief.

  • Uw zorgverzekeraar en zorgaanbieder onderhandelen over de prijs
   Begint de declaratiecode met het getal 15 of 17? Dan heeft u zorg gekregen waar geen vaste prijzen voor gelden, uit het zogenoemde b-segment. Uw zorgverzekeraar heeft over deze prijs onderhandeld met zorgaanbieders. Of er een prijs is afgesproken, en welke, kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

  Wanneer de declaratiecode begint met het getal 14 of 16, dan geldt er wel een maximumtarief. De NZa stelt dit tarief vast. In de DBC-zorgproducten-tariefapplicatie ziet u in dat geval bij 'totaal' het maximale bedrag dat de zorgaanbieder in rekening mag brengen.

  Sluiten
 • U heeft een ziekenhuisbezoek gehad in 2017, maar u betaalt het eigen risico van 2016. Hoe kan dat?

  We brengen de regels in beeld aan de hand van een voorbeeld, bekijk de infographic voor meer details. 

  Wilt u weten hoe de verrekening van het eigen risico in uw situatie verloopt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

  Heeft u een algemene vraag? Neem dan contact op met onze Informatielijn via het telefoonnummer 088 - 770 87 70 of stel uw vraag per e-mail info@nza.nl.

  Sluiten

Zie verder

Handige links