Print

Oefentherapie

Behandelaars Oefentherapie Cesar/Mensendieck zijn paramedici die zich gespecialiseerd hebben in houding en beweging. Bij behandelingen richten zij zich op het verbeteren van de individuele houdings- en bewegingsgewoonten. De oefentherapeut declareert de geleverde zorg per zitting, ongeacht de tijdsduur.


Vrije prijzen

De tarieven van oefentherapeuten zijn vrij; ze worden niet meer door de NZa vastgesteld. De NZa bepaalt wel welke prestaties in rekening mogen worden gebracht. Hiervoor heeft de NZa een prestatielijst opgesteld. Alleen deze prestaties kunnen worden gedeclareerd.

De oefentherapeut onderhandelt met de zorgverzekeraar(s) over de hoogte van de tarieven die hij in rekening brengt. Voor de zorg aan niet-verzekerde patiƫnten en aan patiƫnten van wie de zorgverzekeraar geen contract met de desbetreffende oefentherapeut heeft afgesloten, moet de oefentherapeut op een openbare prijslijst de door hem vastgestelde tarieven bekendmaken. Zo'n openbare prijslijst heet ook wel 'standaardprijslijst'. Deze prijslijst moet op een duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de oefentherapeut hangen.