Print

Langdurige zorg (Wlz)

Voor wie is er langdurige zorg?
Mensen die iedere dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, ontvangen hun zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze zorg is er bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap en voor mensen met langdurige psychische of psychogeriatrische problemen. Om in aanmerking te komen voor deze zorg is een indicatiebesluit nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Voor verpleging en verzorging aan huis is er de wijkverpleging. De Wlz is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

  

Wat doet de NZa?

De NZa stelt prestaties en tarieven vast voor intensieve langdurige zorg (Wlz-zorg). Ook houdt de NZa er toezicht op dat zorgaanbieders en zorgkantoren/zorgverzekeraars de wet goed uitvoeren. Zo moeten zorgaanbieders hun cliënten goed informeren en de zorg op de juiste manier in rekening brengen. Ook moeten zorgkantoren/zorgverzekeraars cliënten helpen bij het vinden van een geschikte zorgaanbieder en bij vragen over de zorgnota.

 

Wijkverpleging

Per 1 januari 2015 zit wijkverpleging in de basisverzekering. Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor deze zorg. De wijkverpleegkundige kan helpen bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties.

Veranderingen
De verpleging en verzorging aan huis werd voorheen bekostigd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Nu is dat vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Samen met de huisarts en andere eerstelijnszorgaanbieders (zoals apothekers en fysiotherapeuten), helpen de wijkverpleegkundigen om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten blijven.

Kijk voor meer informatie onder het onderwerp wijkverpleging.

Meer informatie

Zoekt u meer informatie over de langdurige zorg en de veranderingen per 2015?
Kijk dan eens op de onderstaande websites:


  • www.hoeverandertmijnzorg.nl: gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen in de langdurige zorg en ondersteuning.  
  • www.hervorminglangdurigezorg.nl: informatie voor cliënten, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de hervorming in de langdurige zorg.
  • www.rijksoverheid.nl: voor meer informatie over de hervorming van de langdurige zorg vindt u op de website van het ministerie van VWS.
  • www.zorginstituutnederland.nl: onder Pakket vindt u meer informatie over de inhoud van de Wlz-zorg en het persoonsgebonden budget (Zorginstituut Nederland - voorheen CVZ).
  • www.ciz.nl: voor informatie over en het aanvragen van een indicatiestelling.
  • zorgkantoor: met vragen over de pgb-regeling kunt u terecht bij uw zorgkantoor.
  • www.pgb.nl: actuele informatie over het persoonsgebonden budget (pgb).
  • de Rijksoverheid (ministerie van VWS): raadpleeg op deze website de onderwerpen 'Wlz', 'Wmo',  'Zorgzwaartebekostiging' en 'Veranderingen in de zorg'.
  • wegwijzer: vind op deze website links naar de websites van andere toezichthouders, overheden en organisaties die te maken hebben met het werk van de NZa.


Handige links