Print

Kraamzorg

Kraamzorg is zorg voor moeder en kind in de eerste dagen na de bevalling, in de kraamtijd. Om de aard en omvang van de kraamzorg in te schatten, vindt ruim voor de bevalling een intake plaats.

Informatie over kraamzorg vindt u in het dossier Geboortezorg.