Print

Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg is multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie of functionele achteruitgang. De zorg richt zich op verwacht herstel van functioneren en participatie en het liefst een terugkeer naar de oude woonsituatie. De geriatrische revalidatiezorg richt zich op de (veelal) oudere cliënt en eventuele mantelzorgers. Belangrijk zijn het behandelen van complicaties en het reguleren van de bijkomende aandoeningen zoals Diabetes Mellitus, verminderde nierfunctie, cognitieve en stemmingsstoornissen, hartfalen, COPD en artrose.  

Rol NZa

De NZa stelt de regelgeving en de prestaties en tarieven vast. Hiervoor werkt zij samen met het ministerie van VWS, brancheorganisaties en wetenschappelijke verenigingen.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

  • Voor vragen over de regelgeving en prestaties en tarieven voor de geriatrische revalidatiezorg kunt u terecht bij de Informatielijn van de NZa.
  • Voor vragen over de inkoop van geriatrische revalidatiezorg kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.