Print

Forensische zorg

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg (inclusief zorg aan verstandelijk gehandicapten) voor volwassenen met een strafrechtelijke veroordeling. Forensische zorg varieert van behandeling en verblijf in zwaarbeveiligde tbs-klinieken tot en met poliklinische ondersteuning in het omgaan met een verslaving of persoonlijkheidsstoornis.

Beveiliging is in de forensische zorg een belangrijk thema. Kosten van behandeling (met of zonder verblijf) worden daarom uitgedrukt in dbbc's: de diagnose-behandel-beveiligingscombinaties.

Rol VenJ en NZa

Rol Ministerie van Veiligheid en Justitie
Anders dan in de reguliere zorgmarkten wordt de forensische zorg niet ingekocht en betaald via zorgverzekeraars. De Divisie Forensische Zorg en Justititiële Jeugdinrichtingen (onderdeel van DJI) verzorgt de zorginkoop. De forensische zorg wordt rechtsreeks betaald uit de begroting van VenJ.

Rol NZa
De NZa is verantwoordelijk voor het vaststellen van de prestaties en tarieven voor de forensische zorg.

Doorontwikkeling ggz en fz

De NZa werkt met organisaties van aanbieders, verzekeraars en patiënten aan het doorontwikkelen van de productstructuur van de basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg. Het streven is om in 2020 met deze nieuwe productstructuur te gaan werken. Lees er hier meer over.