Print

Apotheekzorg

Apothekers en apotheekhoudende huisartsen verstrekken geneesmiddelen en hulpmiddelen en geven hierbij informatie en begeleiding. Dit heet farmaceutische zorg. Apotheekzorg is ook wel bekend onder de naam farmacie.

Vrije prijzen

De tarieven voor apotheekzorg zijn vrij. Dit betekent dat de NZa deze tarieven niet meer vaststelt. Het is aan de zorgverlener en zorgverzekeraar om te onderhandelen over de hoogte van de tarieven. De NZa bepaalt wel welke prestaties in rekening mogen worden gebracht voor geneesmiddelen. Hiervoor gelden prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg, die in samenwerking met veldpartijen zijn vastgesteld. De NZa stelt declaratie en transparantie eisen aan apotheken en aanvullende eisen voor transparantie naar de consument als er geen zorgverzekeraar betrokken is.

De NZa houdt toezicht op de markt en monitort de ontwikkelingen in de farmacie. 

Downloads

Zie verder