Print

Mondzorg

Tandartsen, orthodontisten, tandprothetici en mondhygiënisten houden zich bezig met de zorg rond uw gebit. Alle handelingen die zij doen, noemen we prestaties. De NZa stelt de maximumtarieven vast voor deze prestaties.

U vindt de verschillende tarieflijsten onder 'Beleid en regels'. 

Melding over mondzorg?

Heeft u een vermoeden van een overtreding in de mondzorg? Dan kunt u melding hiervan maken bij de NZa via het Meldpunt. Heeft u geen melding, maar een vraag dan kunt u terecht bij de Informatielijn.

Zie verder